Dit nummer

Stadswerk Magazine 02 - 2021

Gezonde wijken

We weten al langer dat openbare ruimte, mits goed ingericht en beheerd, goed kan zijn voor onze gezondheid. Dat werkt op allerlei manieren. De vraag is nu vooral: hoe kunnen we hier gericht op sturen? Mede door de diversiteit aan aspecten is het soms niet makkelijk om gerichte keuzes te maken. Een goede benadering kan zijn om beheer en inrichting in de volle breedte te bezien op wijkniveau. En daarbij ook oog hebben voor ' meekoppelende belangen' zoals klimaatadaptatie. Als je 'gezond groen' creëert, denk dan bijvoorbeeld ook aan klimaatadaptieve doelstellingen. Daarmee kun je budgetten, belangen en (burger)betrokkenheid bundelen.

In dit themanummer leggen we dan ook het accent op gezonde buurten en wijken. We kunnen daarbij inspiratie putten uit het buitenland. Zo is Barcelona, met zijn befaamde gridstructuur, bezig om gezonde, leefbare blokken te maken, waar doorgaand verkeer geweerd wordt en volop gelegenheid is voor kinderen om te spelen en volwassenen om gezellig samen te zijn. Wat mensen precies uitnodigt om te verblijven en te ontmoeten is geanalyseerd op de Kop van Zuid in Rotterdam. Dat levert bruikbare ontwerpprincipes op. En bij nieuwe gebiedsontwikkeling zijn er kansen om het eens van meet af aan primair door een gezondheidsbril te bezien. Ontwikkelaar Heijmans laat in Maanwijk, Leusden zien waar je dan op uitkomt.

Werken aan gezonde wijken is wat ons betreft een uitstekende manier om vanuit ons vak een bijdrage te leveren aan een gezonde samenleving. Laten we daarom kennis nemen van elkaars praktijken en de ervaringen toepassen. Met dit themanummer leveren we daar naar wij hopen een inspirerende bijdrage aan.

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 02, 2021: 2 maart 2021

Veiligheid thema afb.
(bron: Arcadis)
Cookie-instellingen