Young Professionals

Young Professionals bij Stadswerk
Stadswerk vindt het belangrijk om de jongere generatie aan zich te blijven binden en verder te helpen in hun ontwikkeling. De groep Young Professionals is opgericht om jonge starters te stimuleren en enthousiasmeren in hun werkzaamheden binnen de fysieke leefomgeving.

Wat wordt er georganiseerd?
We streven ernaar vier maal per jaar een activiteit te organiseren. Twee keer een training, lezing of bijeenkomst en twee keer een excursie of projectbezoek. Belangrijk is de input van jullie, de Young Professionals zelf. Jullie mogen ideeën aandragen, wij maken een selectie en proberen dan een activiteit te organiseren.

Voor wie geschikt?
Deelnemers aan onze groep Young Professionals zijn:
- Werkzaam voor een gemeente, andere overheidsinstelling, commercieel bedrijf of als zzp'er
- Tussen de 18 en 35 jaar oud
- Gestart met een functie in de fysieke leefomgeving of gaan hiermee starten, mbo+ tot universitair opgeleid, vervullen een functie op dat niveau of ronden bijna hun studie af
- Bereid zich door te ontwikkelen binnen hun vakgebied en zijn ambitieus
- Geïnteresseerd in andere Young Professionals en willen hun netwerk uitbouwen.


Moet je lid zijn van Vereniging Stadswerk?
Nee, je hoeft geen lid te zijn om deel te kunnen nemen aan activiteiten die voor Young Professionals georganiseerd worden, maar het levert je wel voordeel op. Als je individueel lid bent van Stadswerk of als jouw werkgever een lidmaatschap heeft, krijg je korting op activiteiten en bijeenkomsten. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om gecoacht te worden door een senior lid van Stadswerk. Voor meer informatie kijk op de pagina: Lidmaatschap.

Aanvullende informatie
De activiteiten worden gepresenteerd in onze digitale nieuwsbrief, op de website en via onze LinkedIn Young Professional groep. Via de website kun je je aanmelden voor een activiteit. Heb je nog vragen of wil je een idee voor een activiteit met ons delen, mail dan naar:
marcelle.verhoeven@stadswerk.nl
 

Stadswerk Young Professionals aangesloten bij Generatie-R
Als netwerk van YP’ers actief in de openbare ruimte, zijn we één van de partijen die samen Generatie-R vormen. Generatie-R kun je zien als netwerk van netwerken – opgericht begin 2015 vanuit de ambitie van Netwerk Jong Leefomgeving om de samenwerking te vergroten tussen netwerken voor jonge professionals in het ruimtelijk domein. Deze ambitie sluit naadloos aan op een van de uitgangspunten van de Omgevingswet: de integrale benadering van de leefomgeving. Dit is dan ook het speerpunt van dit jaar: ons jonge geluid laten horen in het proces om de nieuwe Omgevingsvisie vorm te geven. Hier slagen we al in door mee te mogen praten met het ministerie in hun werkplaatsen en hier gaan we zeker mee door. Generatie-R staat nog in de kinderschoenen en we zijn nog druk doende om samen te ontdekken hoe we elkaar kunnen versterken. Wil je hier over meedenken, welkom! Neem dan contact op met Anneloes Voorberg.

De netwerken die deelnemen zijn: BNSP jong professional, De Jonge Veranderaars, Jonge Honden, JongGeo, Jong KNW, Netwerk Jong Leefomgeving, JongSTRONG, Stadswerk young professional, VVM Jong en YURPS.

 

Cookie-instellingen