Wijzigingen of beëindigen

Lidmaatschap wijzigen

 • Is er iets gewijzigd in uw situatie dat betrekking heeft op uw Stadswerk-lidmaatschap? Laat het ons weten via info@stadswerk.nl.
 • Wilt u het Stadswerk magazine op uw privéadres ontvangen? Vul dan hier het formulier in.
 • Neemt u de rol als hoofdcontactpersoon over binnen het lidmaatschap? Vul dan hier het formulier in.

Heeft u een vraag over uw lidmaatschap? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

 

Lidmaatschap beëindigen
Wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Wij betreuren dit besluit. Uw lidmaatschap beëindigen kan alleen schriftelijk of per mail.

 • Stuur ons een e-mail met uw motivatie waarom u uw lidmaatschap wilt beëindigen.
 • Of stuur een brief naar:
  Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland
  t.a.v. Ledenadministratie
  Postbus 416
  6710 BK EDE


Opzegging van het lidmaatschap (overheidsinstanties, gemeenten en niet-overheidsinstanties, bedrijven) door een ledenrechtspersoon kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin wordt opgezegd.

Indien een opzegging niet voor 1 november is ontvangen, loopt het lidmaatschap nog twee jaar door tot het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van opzegging.

Opzegging van het lidmaatschap door het individuele lid kan slechts schriftelijk geschieden. Indien een opzegging niet voor 1 november is ontvangen, loopt het lidmaatschap nog één jaar door te het einde van het volgende kalenderjaar.

Algemene voorwaarden

Cookie-instellingen