Nationale Hittestress Kaart

21-06-2018

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker. Het gaat daarbij vaak over water en minder vaak over hittestress. BOOT heeft op dat laatste thema nu de Nationale Hittestress Kaart gelanceerd. Via de adreszoeker krijgt u snel een indicatief beeld van uw omgeving.

Met deze kaart wil BOOT het nemen van gerichte maatregelen versnellen.

Actie
De NHK biedt inzicht in de ‘hotspots’ in met name stedelijk gebied. De Kaart biedt direct handelingsperspectief voor planning en programmering van maatregelen zodat geen tijd verloren gaat met in beeld brengen ‘hotspots’. En als deze in beeld zijn, kan er wat worden gedaan. En dat is belangrijkste, want hittestress vraagt om actie!

Meer informatie
Wilt u meer weten over de NHK? Dat kan op een speciaal hiervoor ingerichte website.  

Bekijk ook

Cookie-instellingen