Grondstofmakelaar helpt ondernemers circulair profiteren

21-08-2018

De gemeente Haarlemmermeer overweegt een grondstofmakelaar aan te stellen. Die zou bedrijven kunnen ondersteunen bij het inventariseren van welke afvalsoorten (grondstoffen) ze leveren en op zoek kunnen gaan naar bedrijven of instellingen die daar iets mee zouden kunnen.

Geen afvalmakelaar dus, maar een grondstofmakelaar. Afval wordt tegenwoordig immers als grondstof gezien. Haarlemmermeer kijkt nog verder. Bijvoorbeeld naar een ‘grondstoffenmarktplaats’. De gemeente kijkt naar die mogelijkheden omdat het gevoel leeft dat er bij bedrijven veel circulaire winst valt te boeken.

Win-win
En dus zoekt het naar manieren om de hoeveelheid bedrijfsafval omlaag te brengen, liefst op een manier die geld oplevert. De grondstofmakelaar moet inzicht brengen in de afvalstromen van bedrijven en als coördinator fungeren, net zoals dat al bij huishoudelijk afval gebeurt. Op weg naar de circulaire economie zijn er proeven gedaan in drie Haarlemmermeerse wijken. Bij een ervan is de hoeveelheid restafval per persoon teruggebracht van bijna tweehonderd naar minder dan vijftig kilo per persoon per jaar.

Nieuwe wijken
Haarlemmermeer gaat de komende jaren veel nieuwe woonwijken bouwen, daarom wordt ook gekeken hoe om te gaan met bouw- en sloopafval. Nu de juiste keuzes maken voor de toekomst. In ontwerp en inrichting wordt het bewoners gemakkelijk gemaakt hun afval te scheiden. Zodat ze zo weinig mogelijk restafval aanleveren.

Gezocht: succesvolle praktijkvoorbeelden
Stadswerk heeft afgelopen voorjaar een Mindmap Circulaire economie gelanceerd. Die gaan we in het najaar verrijken met allerlei circulaire praktijkvoorbeelden. Een eerste inventarisatieronde leverde al het nodige op. Heeft u zelf een prachtig circulair praktijkvoorbeeld dat niet mag ontbreken op onze verrijkte Mindmap? Mailt u het dan naar Anneloes Voorberg

Bekijk ook

Cookie-instellingen