BOVAG: ‘Herijk en herverdeel de openbare ruimte’

09-10-2018

De bevolking groeit, steden groeien, het aantal motorvoertuigen groeit en het aantal fietsersook nog eens.Terwijl daarnaast leefbaarheid steeds belangrijker wordt. Volgens de BOVAG gaat dat, zonder goed gemeentelijk beleid, vroeg of laat tot irritatie, congestie en zelfs ongelukken leiden.

Algemeen voorzitter Bertho Eckhardt geeft landelijke en lokale overheden graag een duwtje in de rug om tot dit beleid te komen. En doet dit in een ingezonden artikel in VNG-magazine. Belangrijkste boodschap? Herijk en herverdeel de beschikbare ruimte voor alle soorten van vervoer. Er moet iets gebeuren. Want nu neemt de drukte toe, maar de roep om schone lucht ook!

Gedragsverandering cruciaal
Milieuzones, snorfietsen van de fietspaden naar de rijbanen; het zijn oplossingen uit de categorie ‘doekje voor het bloeden’ volgens Eckhardt. De oplossing? Betere infrastructuur en stimuleren van gedragsverandering. Idealiter teken je de openbare ruimte overal opnieuw gaan intekenen. Als je jezelf als gemeente qua beriekbaarheid en toegankelijkheid echt klaar wilt maken voor de toekomst, is dat eigenlijk een onontkoombare excercitie. De tweewieler is voor mobiliteit in de stad verreweg het beste vervoermiddel en daar moet dus ruimte voor worden gemaakt.  Dat betekent bredere fietspaden en ruime en comfortabele stallingsmogelijkheden in stadscentra. Dat gaat ten koste van ruimte voor de auto, maar de vraag is of de huidige omvang van het autobestand sowieso kan (en zal) blijven voortbestaan.

Maak gebruik van beschikbare kennis!
Betere infrastructuur en gedragsverandering stimuleren dus. Leg geen milieuzones aan, maar informaare mensen over en stimuleer ze om hun oude auto in te ruilen voor een nieuwe, milieuvriendelijke. En creër buiten de stad ‘hubs’ of mobiliteitsknooppunten voor zowel personen- als goederenvervoer. Maak daarbij gebruik van alle beschikbare kennis van de ruim achtduizend ondernemers in mobiliteit die bij BOVAG zijn aangesloten. Volgens Eckhardt kunnen zij overheden prima bijstaan bij het ontwikkelen en aanbieden van mobiliteitsabonnementen en het faciliteren van deelplatforms. En bij diensten waarbij mobiliteitsvormen op basis van big data aan elkaar worden gekoppeld.

Bekijk ook

Cookie-instellingen