Stadswerk tipt: Vooraankondiging Conferentie 'Gemeenten en BIM'

20-11-2018

Heeft uw gemeente de voordelen van het gebruik van BIM (Bouw Informatie Model) al ontdekt? Op 31 januari 2019 vindt in 's-Hertogenbosch de conferentie 'Gemeenten en BIM' plaats. Reserveer deze middag alvast in uw agenda!

Doelgroep
Management, projectleiders en inhoudelijk adviseurs, die in hun gemeente betrokken zijn bij de vergunningverlening en/of totstandkoming en/of het beheer van bouwwerken.

Achtergrond
De ontwikkelingen rond digitalisering van informatiestromen in de bouw gaan snel.
Vroeg of laat krijgt elke gemeente te maken met onder andere:

  • verzoeken om digitale areaalinformatie van een gebied of locatie;
  • een vergunningaanvraag waarvoor het ontwerp in een 3D-model is gemaakt;
  • de behoefte aan een goed overzicht van de staat van onderhoud van gebouwen en infrastructuur in eigendom bij de gemeente.

Aanleiding
In 2017 zijn drie activiteiten in gang gezet via de pilotstarter van VNG:

  1. De eerste pilot betreft de ontwikkeling van een routekaart, die vanuit de diverse gemeentelijke rollen (bevoegd gezag, eigenaar en beheerder van vastgoed en van de openbare ruimte, bronhouder van areaalgegevens), aangeeft welke stappen gezet kunnen worden om met BIM te werken. 
  2. De tweede pilot gaat over hoe je gezamenlijk met BIM kunt werken, zowel samen met buurgemeenten als met regionale bouwpartners (MKB).
  3. De derde pilot gaat over het versnellen en vereenvoudigen van de vergunningverlening voor bouwaanvragen met behulp van een digitaal ontwerp in 3D (BIM).

De resultaten van deze pilots worden gepresenteerd tijdens de slotconferentie op donderdag 31 januari 2019 van 12.00 – 17.00 uur, in het Stadhuis van ’s-Hertogenbosch. Deelname is kosteloos.

Klik hier voor het programma en om aan te melden

Wat is BIM?
Waar partijen vroeger op een eilandje konden opereren, werken opdrachtgever, architect, ingenieur, aannemer en installateur nu steeds intensiever samen op basis van digitale informatie (data). Die informatie komt samen in een Bouwwerk Informatie Model (BIM). Zo kun je bijvoorbeeld van tevoren zien welke tegenstrijdigheden er zitten in het ontwerp, of hoe het bouwwerk wordt ingepast in de bestaande bebouwing.
BIM zorgt ervoor dat we met zijn allen slimmer en efficiënter gaan werken. In feite bouw je met BIM eerst een digitale versie van de fysieke werkelijkheid. En dat is niet alleen zinvol tijdens de bouw. Een groot voordeel is te behalen in de beheerfase, waarbij een goed digitaal dossier goud waard is en veel kosten bespaart. Ook voor het areaalbeheer levert dit veel voordelen.
Goed informatiemanagement en het delen van de informatie zijn van groot belang, daarom wordt BIM ook wel uitgelegd als Bouw Informatie Management.

De conferentie 'Gemeenten en BIM' wordt georganiseerd door de pilotgemeenten in samen-werking met BIM-loket en VNG-Realisatie en ondersteund door Building Changes en Corstens Informatiearchitectuur.

Bekijk ook

Cookie-instellingen