Gemeente Den Haag winnaar MKB INFRA AanbestedingsAward 2019

22-01-2019

De MKB INFRA AanbestedingsAward 2019 is gewonnen door de gemeente Den Haag. Deze gemeente is volgens de jury, onder leiding van René Fronik, de meest MKB-vriendelijke aanbesteder van infrastructurele werken. Eerdere prijswinnaars waren de gemeenten Nijmegen, Steenwijkerland, Tilburg en Enschede.

Juryvoorzitter Fronik ziet bij deze opdrachtgever een grote mate van professionaliteit, vastgelegd in zorgvuldig uitgewerkt en deugdelijk aanbestedingsbeleid.

De markt zijn we samen
Zaken als rechtmatigheid en doelmatigheid komen goed in het beleid aan bod en krijgen ook in de praktijk handen en voeten en het MKB krijgt niet alleen goede kansen, maar wordt ook daadwerkelijk in de dialoog betrokken. Ook worden nieuwe ontwikkelingen in de aanbestedingsmarkt, zoals de handreiking tenderkosten, gelijk opgepakt. Het inkoopbeleid van de gemeente Den Haag is niet alleen professioneel en up-to-date, maar ademt ook de Marktvisie. De markt, zo luidt het motto van Den Haag, zijn we samen, hetgeen de jury van harte onderschrijft. Ook heeft Den Haag de eerdere punten van aandacht, bij de jurybeoordeling in 2017, in het inkoopbeleid serieus opgepakt en aangepast.

Visie in de praktijk brengen
De jury, waarin namens Stadswerk directeur Maarten Loeffen zitting had, heeft bij haar afwegingen om te komen tot de winnaar nog een extra juryronde ingelast. Hierbij is specifieker gekeken naar ‘theorie en praktijk’; worden de aan het papier toevertrouwde visies ook toegepast in het beleid in de dagelijkse praktijk? Hierbij stonden centraal een gezond evenwicht tussen rechtmatigheid en doelmatigheid, het vervullen van een voorbeeldfunctie op eigen schaal, een open dialoog met de markt en aantoonbare resultaten, waarbij duidelijke kansen voor het MKB worden gecreëerd. Op basis hiervan heeft de jury unaniem Den Haag uitgeroepen tot winnaar van de MKB AanbestedingsAward 2019.

Prijs om vernieuwende oplossingen te initiëren
Met de MKB INFRA AanbestedingsAward is destijds ingespeeld op de nieuwe aanbestedingswetgeving, waardoor een gelijk speelveld voor grote en MKB-bedrijven moet ontstaan en eerlijke concurrentie wordt gestimuleerd. De instelling van deze prestigieuze tweejaarlijkse prijs heeft tot doel opdrachtgevers uit overheden en semioverheden te stimuleren goede voorbeelden van MKB vriendelijk aanbesteden in de grond-, weg- en waterbouw te laten navolgen en daarmee MKB-bedrijven een gelijk speelveld te bieden. Met de prijs hoopt MKB INFRA dat vernieuwende oplossingen worden geïnitieerd en optimale prijs-prestatieverhoudingen worden bereikt, waarmee tevens het maatschappelijk belang wordt gediend.

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen