Ook in 2019 aan de slag voor een circulaire openbare ruimte

29-01-2019

Stadswerk en NVRD ontwikkelden een Mindmap Circulaire Openbare Ruimte. Want iedereen kan beginnen en u kunt overal beginnen! Als vervolg hierop organiseren we voor gemeentelijke en publieke leden Werksessies. Met als doel een openbare ruimte die meer circulair wordt. De eerste was in Nieuwegein.

Tijdens de Werksessies maken we gebruik van de Mindmap Circulaire Openbare Ruimte. Belanghebbenden gaan in de (besloten) sessies in een gemeente in een kleine groep aan de slag om tot concrete resultaten en afspraken te komen om de openbare ruimte meer circulair te krijgen. 

Eerste sessie in Nieuwegein was een succes
Gemeente Nieuwegein is druk bezig met het programma Betere Buurten. Hierin worden de komende jaren alle buurten integraal opgeknapt. Momenteel wordt gewerkt aan een plan voor de buurt Schansen Noord, een typische jaren tachtig wijk die toe is aan een renovatie van de openbare ruimte. De gemeente wil graag in beeld brengen welke kansen er liggen tijdens deze renovatie op circulair gebied. Dit hebben we gedaan tijdens een werksessie afgelopen november met een diverse groep mensen vanuit de gemeente, aangevuld met aannemers, een afvalbedrijf en circulaire experts. Het doel was om concrete kansen en acties te benoemen voor het project.

Projectleider Betere Buurten Koen Baart: “Door met een breed gezelschap het thema een circulaire openbare ruimte vóór aanvang van het planvormingsproces te bespreken, worden we ons bewust van nieuwe kansen rondom dit thema. We zijn opnieuw na gaan denken: wat betekent duurzaam vernieuwen van de openbare ruimte? Welke keuzes maken je dan in het kader materiaal en het hergebruik hiervan. Dit is een mooie wending in het project”.

Kansen en ideeën in kaart
De groep ging na een inhoudelijke introductie in twee groepen naar buiten, de wijk in. Tijdens de wandeling werden al ideeën opgedaan waar kansen liggen. Weer terug op locatie, werd dit vervolgd door een brainstorm. Deze leverde uiteindelijk drie concrete ideeën op:

  1. Zoveel mogelijk hergebruik straatmateriaal
  2. Natuurlijk spelen met o.a. vrijkomend materiaal 
  3. Wijzigen inkoop en aanbestedingsbeleid

Ook is nog besproken wie en wat nodig is om de genoemde ideeën te verwezenlijken.
Terugkerende zaken zijn:

  • Draagkracht creëren, zowel bij bewoners, aannemers, andere onderdelen gemeente;
  • Snel aan de slag gaan, resultaat laten zien; bijvoorbeeld via pilots;
  • Plek in de buurt inrichten waar team aan de slag gaat en waar voorbeelden getoond worden;
  • Bewustwording, bijvoorbeeld door effect op CO2 inzichtelijk te maken;
  • Start gewoon J.

Met uitkomsten aan de slag
Na deze sessie is de gemeente aan de slag gegaan met de uitkomsten. Eind januari worden de keuzes gemaakt aangaande materiaalkeuze en hergebruik van materiaal bij de vernieuwing van de openbare ruimte. Op korte termijn wordt er een ontwerp gemaakt met kinderen uit de wijk voor een eerste nieuwe speelplek in de buurt. Het streven is om deze speelplek nog vóór de zomervakantie aan te leggen. Doel is om daarbij al te kijken of met hergebruik van materiaal al nieuwe speelaanleidingen kunnen vormgeven.

Tot slot wil de gemeente Nieuwegein circulariteit vooraf meenemen bij de aanbesteding en het selecteren van een aannemer. Programmamanager Betere Buurten, Nadine Onrust: “Juist de aannemers kwamen tijdens de werksessie met interessante oplossingen op het gebied van circulariteit. Het is belangrijk dat de gemeente deze aannemers, maar ook de inwoners de ruimte geeft en uitdaagt om bij te dragen aan een duurzamere wereld. En door duurzaam in te kopen geven we als gemeente het goede voorbeeld. Op korte termijn is dat waarschijnlijk niet goedkoper, maar we investeren in de lange termijn”.

Ook aan de slag met een werksessie?
We hebben ruimte in onze planning voor maximaal vier sessies in 2019. Dus meld uw gemeente snel aan via een mail aan Anneloes Voorberg

Bekijk ook

Cookie-instellingen