“We hebben meer stedelijk groen-experts nodig!”

16-05-2019

Lucio Montechhio vindt dat we meer kunnen doen in het voorkomen en stoppen van de verspreiding van plantenziekten en plagen. En steekt eerst de hand maar eens in eigen boezem en die van collega-academici. “We produceren veel kennis, maar in te moeilijke taal die te weinig mensen bereikt."

Dat biedt ruimte aan ‘populaire kennis’, met als dieptepunt kennis die in ‘The Like Democracy’ tot stand komt. Problemen worden op Facebook op basis van een foto gediagnosticeerd. Met bodemvervuiling, vervuiling van het drinkwater en onnodig gifgebruik als een paar van de onnodige bijeffecten.

Te complex en traag
Hij laat een aantal hilarische voorbeelden zien. Incorrecte kennis op WikiPedia die vervolgens wel in presentaties van wetenschappers belandt bijvoorbeeld. Hij maakt zich er druk over omdat de bestrijding en voorkoming van ziekten en plagen belangrijk is. En we al geen best track record hebben op dit gebied. Er moet dus iets gebeuren. Wat dan? Wetgeving? Te complex en traag. Louter wetenschappelijke aanpak? Die kennis bereikt te weinig mensen. Hoe snel supranationale actie vormgeven? Door klaar te zijn om te handelen, financiële afspraken te maken en overlap in verantwoordelijkheden te voorkomen. Stedelijk groen heeft stedelijk groen-experts nodig, want het is echt een andere tak van sport dan bosbeheer. Als daar eens vijf bomen sneuvelen is het geen probleem. In de stad telt iedere boom. Ze groeien in een exotische omgeving en de kwetsbaarheid van bomen is er veel groter. Ook zijn er meer actoren actief rondom stedelijk groen actief dan in het bos.  


Meer bewustwording
Wat moet er gebeuren? Allereerst moet het besef doordringen dat boomverzorging niet voor iedereen is; we hebben meer experts nodig. Daarnaast moeten we een manier zoeken om basiskennis over het voetlicht te krijgen. Er zijn diensten nodig voor goedkope diagnoses. En meer professionele, ad-hoc bijeenkomsten en training! Zelf past hij deze principes toe, samen met negen Europese collega-wetenschappers, in de EAC Plagen en Ziekten werkgroep. Ze brengen simpele factsheets uit, bieden risicoanalyses en beheersinstrumenten aan en bieden links naar betrouwbare sites. Lucio sluit af met een oproep voor gecertificeerde boomgezondheidsexperts. En de aanmoediging aan de aanwezigen om kennis, strategieën, successen, maar vooral ook mislukkingen te delen! Daarmee zijn de Facebook en WikiPedia missers niet uit geband, maar het is wel de weg naar meer bewustwording van de waarde van deugdelijke informatie.  

Bekijk ook

Cookie-instellingen