“Gebruik het goede argument op het goede moment”

16-05-2019

De Zweedse wetenschapper/adviseur Johan Östberg neemt ons mee naar Zweden, waar het vaker regent dan zomers is. Hoe het weer ook is; bomen helpen als klimaatregulatoren. Bomen doen nog veel meer, zoveel laat i-Tree zien! Östberg moedigt deelnemers aan de resultaten uit i-Tree slim te communiceren.

In Zweden was dat niet gemakkelijk. Daar verzamelen veel gemeenten informatie, maar ze zijn nog lang niet allemaal aangehaakt op i-Tree. De boodschap van de baten van bomen naar voren brengen, doe je niet met saaie rapporten. Maar dat is wel wat i-Tree in eerste aanleg oplevert: veel data die, zonder duiding en bewerking weinig enthousiasme oproepen.

Naturebased solutions
En dat is wel nodig. Want van alle gemeenten die informatie verzamelen, doen de meeste dit om risico’s te inventariseren. Niet om alle goede dingen die bomen doen en de ecosysteemdiensten die ze leveren. En juist dat is wat bomen tot zulke aantrekkelijke naturebased solution maakt. In New York werd op basis van de informatie over de waarde van bomen (iedere in bomen geïnvesteerde dollar levert er 5,6 op) het One Million Trees programma gestart. En werden bomen zelf eens thema in de burgemeestersverkiezingen. In Australië worden de resultaten van i-Tree mooi grafisch gepresenteerd en vergelijkenderwijs gelinkt aan begrijpelijke dingen. I-Tree draait wel degelijk ook om Marketing: hoe krijg je het verhaal van de Baten van bomen over het voetlicht. Johan moedigt ons dan ook aan om steeds over bomen te praten als instrument richting een oplossing van een vraagstuk en om in opbrengsten te praten; economisch of in andere grootheden.

Goede argument op het goede moment
Het draait niet om zomaar bomen, maar om gezonde en vitale, liefst grote bomen, want die bieden de meeste ecosysteemdiensten. De volgende vraag is hoe we het publiek bij i-Tree en bomen betrekken? Nu zijn het vaak problemen die worden gemeld als het om bomen gaat. Belangrijk is dus om ook positieve informatie te verzamelen en ontsluiten. Bewoners in New York kunnen op een site zien waar de bomen staan en wat ze in hun buurt opleveren. Er zijn ook zaken die niet uit i-Tree zijn te halen. Bijvoorbeeld de biologische waarde voor dieren. Die hebben ze nu in Londen toegevoegd. Johan wil de deelnemers meegeven vooral niet steeds alle heil te communiceren die van i-Tree uitgaat. Gebruik het goede argument op het goede moment! Is er een overstroming, praat over hoeveel bomen kunnen absorberen. Is er hittestress, gebruik het argument van schaduw en verkoeling. Gebruik je alle argumenten tegelijk, dan wordt het teveel om te behappen.

In beeld bij beleidsmakers
Een groot Scandinavisch i-Tree project, waarbinnen markt, onderwijs en overheid samenwerken en dat wordt gefinancierd door de markt, kreeg zeer veel media-aandacht. Sindsdien zijn bomen veel meer in beeld bij beleidsmakers. Er doen veertien gemeenten aan mee. Östberg rondt af en keert terug naar het eerdere onderzoek: 55% van de Zweedse gemeenten verzamelt informatie over bomen. Nu is het zaak dat ze deze aanhaken bij i-Tree!     

Bekijk ook

Cookie-instellingen