Stadswerk tipt: 10 oktober, Dag van de Omgevingswet

09-07-2019

In oktober zit de Omgevingswet ruim een jaar voor inwerkingtreding. De Omgevingsregeling zet het wettelijk stelsel een heel eind in de steigers. Op 10 oktober kunt u tijdens de Dag van de Omgevingswet op alle aspecten van de Wet informatie en inspiratie halen. Ook Stadswerk is van de partij.

Net als tijdens eerdere edities krijgt u ook tijdens deze editie alle informatie over de ontwikkelingen in de wetgeving.

Uitvoering en implementatie
De aandacht zal, een jaar voor de inwerkingtreding, meer verschuiven naar de implementatie en uitvoering van de wet. In het bijzonder bij het overgangsrecht en bij het vormgeven van de transitie in de periode tot 2029, het digitaal stelsel, participatie, cultuurverandering, inhoudelijke thema’s en de relatie van de Omgevingswet met belangrijke thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie. De Dag start met een plenair deel en gaat dan in deelsessies dieper op de verschillende onderwerpen in.

Stadswerk over Omgevingswet en biodiversiteit
Het volledige programma is inmiddels bekend. Eddy Schabbink (IPC|de Groene ruimte) en stadsecoloog Carlo van Rijswijk (gemeente Ede) verzorgen namens Stadswerk een deelsessie over de Omgevingswet en biodiversiteit. De Wet natuurbescherming – en daarmee straks ook de omgevingswet- richt zich op het herstellen van biodiversiteit. Focus is vaak instandhouding  van bedreigde of beschermde soorten. Minstens even belangrijk is de aandacht voor de brede basis. Wat kunnen we doen – met de omgevingswet in de hand-  om die te handhaven of, beter nog, te bevorderen in onze bebouwde omgeving? Zeker nu het landbouwgebied een steeds schraler karakter lijkt te krijgen. Hoe krijgt deze basiskwaliteit in ieder gemeentelijk Omgevingsplan een prominente plek? U gaat de mogelijkheden verkennen in de praktijkcasus vanuit de gemeente Ede.

Meer informatie?
Het gehele programma vindt u op www.dagvandeomgevingswet.nl

Bekijk ook

Cookie-instellingen