Stadswerk tipt: Seminar: Water in de 21e eeuw ‘Hoe laten we de samenleving toe?’

04-10-2019

Waterbedrijven zijn technisch hoogstaande professionele organisaties met een goede reputatie. Klimaatvraagstukken en de wereldwijde gevolgen spelen een rol. Ook neemt de directe belangstelling vanuit de samenleving voor water en het beheer snel toe.

Waterbedrijven zijn technisch hoogstaande professionele organisaties met een goede reputatie. Klimaatvraagstukken en de wereldwijde gevolgen spelen een rol. Ook neemt de directe belangstelling vanuit de samenleving voor water en het beheer snel toe. Bedrijven, milieuorganisaties, gemeenten, burgers en andere overheidsbedrijven zijn nieuwsgiering, betrokken en kritisch. In onze samenleving botsen soms belangen en is niet altijd duidelijk hoe we als waterorganisaties het algemeen belang kunnen bepalen en dienen.

Steeds meer goed opgeleide en mondige mensen geven vanuit hun betrokkenheid en verbinding met de samenleving vorm aan hun leven en natuurlijke omgeving. De uitdaging aan de waterschappen en –bedrijven is om onze organisaties en werkwijzen aan te passen aan deze nieuwe werkelijkheid en wensen vanuit de samenleving.

Lastige vragen doen zich in de praktijk voor. Hoe laten we ‘de’ samenleving toe? Hoe stellen we ons open naar de wensen en expertise van anderen? Welke data en knowhow delen we wel en niet? Wat zijn succesvolle voorbeelden met welke mechanismes? Welke antenne hebben we nodig om met verschillende afnemers veiligheid en kwalitatief schoon water af te stemmen en te voorkomen dat water niet een (politiek) strijdpunt wordt?

Deze vragen gaan over onze identiteit, gemeenschappelijke waarden en de organisatie inrichting. Nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten zijn nodig om als inspirerende en uitnodigende partner samen met anderen vorm te geven aan de samenleving.

Met dit seminar ‘Water in de 21e eeuw’ combineren we theorie, kennis en praktijkervaringen om met elkaar inspiratie en antwoorden te vinden.

Programma  
9.30 uur Inloop
10.00 uur Welkomstwoord, Monique Bekkenutte, directeur KNW
  Nieuwe relaties in de waterwereld, Joke Cuperus, CEO PWN
  De groeiende waarde van water, Rogier van der Sande, dijkgraaf HH van Rijnland
  (nog te bevestigen)
  Toekomststrategie van een adaptieve organisatie, inleiding op de workshops,
  Piet van Mourik, Stichting De regisserende gemeente
11.30 uur Koffie en thee
11.45 uur Eerste werkshopsessie
12.45 uur Netwerklunch
13.30 uur Tweede werkshopsessie
14.30 uur Derde werkshopsessie
15.30 uur Plenaire uitwisseling en aanbevelingen o.l.v. Piet van Mourik
15.45 uur Informele netwerk borrel
  Thema’s workshops:
  Regisseren van netwerken, Harry Teeven
  Wat is de betekenis van netwerken bij samenwerking met de buitenwereld? Welke netwerken zijn er zoal? Hoe organiseer je interactie met betrokken netwerken? Welke uitgangspunten horen bij samenwerking en netwerken? Aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden worden de ervaren voor- en nadelen gekoppeld aan de rol van netwerken bij samenwerking en met elkaar uitgewisseld
   
  Richting geven aan complexe samenwerking, Jan Baarveld 
  Heeft de organisatie de flexibiliteit om de kennis uit de samenleving te gebruiken? Hoe kan richting worden gegeven aan de subjectiviteit van de krachten uit de samenleving? En welke kwaliteiten vraagt dat van de professional? Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden verkennen we in deze workshop hoe je die krachten in beeld brengt, hoe je de organisatie daarop af kunt stemmen en welke kwaliteiten adviseurs en strategen daarbij nodig hebben.
   
  Governance: Grip op de morele huishouding in een mondige wereld, Henk Bruning 
  Wat is goed bestuur in een netwerk samenleving met botsende belangen? Hoe kunnen waterschappen en waterbedrijven de beginselen van goed bestuur gebruiken om betrouwbaar en inspirerend resultaten te boeken? 
  In de workshop worden deze beginselen aan de hand van een concreet maatschappelijk vraagstuk behandeld en verbonden met de praktijk van de deelnemers.
   
  Maatschappelijke data en de betekenis voor de waterwereld, Vincent Aalbers
  Water beheren, water maken … voor wie doen we dat? In welke omgeving werken we eigenlijk? In deze workshop wordt ingegaan op de vraag hoe zulke vragen met gebruik van (open) data kunnen worden beantwoord. Denk hierbij aan bevolkingsopbouw, sociaaleconomische status, woningvoorraad, soort bedrijvigheid. Ook worden suggesties aangedragen voor de manier waarop je die data kunt gebruiken bij het in gesprek gaan met partners, inwoners of bedrijven.


Datum: Donderdag 31 oktober van 10 – 17 uur
Plaats: Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1, Leiden (let op: parkeergelegenheid is zeer beperkt)
Organisatie: KNW i.s.m. Stichting De regisserende gemeente (SDrG)
Doelgroep: strategisch adviseurs en beleidsmakers bij (commerciële) waterbedrijven en waterschappen
Kosten: €295, voor KNW-leden €195 (NB: medewerkers van gastheer Rijnland kunnen aanspraak maken op een vrijkaart)
Informatie: info@waternetwerk.nl 070-3222765

Bekijk ook

Cookie-instellingen