Update: 31-03-2020: Corona. Veilig werken in de openbare ruimte

31-03-2020

Hoe werken we momenteel in en aan de openbare ruimte? Het land komt door de coronacrisis grotendeels tot stilstand. Wat kunnen en moeten we momenteel doen in het beheer van openbare ruimte? En hoe doen we dat veilig? Met een kleine enquête hebben we antwoord op een aantal vragen gezocht.

Daaruit blijkt dat in de meeste gemeenten de buitendienst nog volledig operationeel is. Een enkele gemeente heeft al moeten afschalen en niet overal kan het onderhoudsniveau worden gehandhaafd. Alle gemeenten geven aan in het werk de richtlijnen van het RIVM te volgen. Medewerkers die behoren tot een risicogroep of met gezondheidsklachten blijven thuis. Hieronder een opsomming van verschillende maatregelen. Mist u iets? Stuur een mailtje naar info@stadswerk.nl en wij nemen ook uw tip op voor uw collega’s

 1. Maatregelen met oog op de gezondheid van medewerkers en inwoners
 • In diverse gemeenten spreiden medewerkers hun werktijden;
 • Waar mogelijk werken medewerkers solistisch. Als de veiligheidsvoorschriften dit niet toelaten, wordt in zo klein mogelijke groepjes gewerkt waarbij voldoende onderlinge afstand in acht wordt genomen;
 • Werken met een minimale bezetting. Dat doen we in ploegen die elkaar dagelijks afwisselen;
 • Contact met inwoners wordt, waar mogelijk, vermeden. Zo wordt de afhandeling van wijklijnmeldingen digitaal (met de app Fixi) of telefonisch gedaan. Is er wel contact dan met 1,5 meter onderlinge afstand;
 • In bussen en auto’s zitten maximaal twee personen, zodat voldoende onderlinge afstand kan worden gehouden;
 • Voertuigen worden extra uitgerust, bijvoorbeeld met een jerrycan water, zeep en droogdoeken om handen te wassen;
 • Er is geen gezamenlijke lunch meer, kantines zijn gesloten. Waar nog wel een kantine open is, mag niet meer gezamenlijk worden geluncht.  In de meeste gevallen zijn kantines en schaftruimtes gesloten, personeel neemt eigen lunch en koffie mee.
 1. Essentiële werkprocessen waarnaar wordt afgeschaald bij verminderde beschikbaarheid personeel
 • Alle taken samenhangend met begraven worden als eerste genoemd als essentiële taak. Voor het onderdeel begraven hebben we extra medewerkers op standby (zij worden niet elders ingedeeld);
 • Het functioneren van rioleringen, pompen en gemalen, kijk voor aanwijzigen en tips op https://www.riool.net/nieuws;
 • De ondersteuning van hulpdiensten bij calamiteiten;
 • Verkeersveiligheid, verkeersregelinstallaties;
 • Storingsdiensten;
 • Daarnaast opschalen voor andere overheden  en  ondersteuning leveren bij logistieke vragen van  ziekenhuizen;
 • De reiniging staat het meest onder druk. Daar wordt nu ook gewerkt met vrijwilligers.
 1. Automatisering werkbeschrijvingen en uitwisselbaarheid
 • Waar mogelijk worden digitale hulpmiddelen ingezet om zaken op afstand weer voor elkaar te krijgen;
 • Er is gewerkt aan de  uitwisselbaarheid van functies bij afschaling naar essentiële processen;
 • Er zijn protocollen en schema’s gemaakt en medewerkers worden ingewerkt op verschillende taken;
 • Er is intern een personeelspool gemaakt waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht;
 • We werkten met een continuïteitsplan. Hierin staat hoe we de werkzaamheden kunnen uitvoeren bij uitval van medewerkers en zijn de werkzaamheden geprioriteerd.   

                  

Bekijk ook

Cookie-instellingen