Grip op onkruid: enquête onkruidbeheersing 2020

24-06-2020

Vanaf april 2016 moet het bestrijden van onkruid chemievrij. Sindsdien hebben veel nieuwe methoden de revue gepasseerd. Tauw en Peter Van Welsem Advies onderzoeken, in opdracht van NVRD, de huidige stand van zaken van onkruidbeheersing in Nederland. U kunt helpen door de enquête in te vullen. 

Het onderzoek moet inzicht creëren in de huidige stand van zaken van het onkruidbeheer, ervaringen en best practices uitlichten, en trends en ontwikkelingen binnen de onkruidbeheersing bepalen. Dit alles om grip te krijgen op onkruid.

Landelijk dekkend beeld krijgen
Om een nieuw landelijk dekkend beeld te realiseren zetten wij de vragenlijst ‘Grip op Onkruid’ landelijk uit. De NVRD is verheugd dat Vereniging Stadswerk, VHG en Cumula hun medewerking verlenen. Hierbij nodigen wij u van harte uit om de vragenlijst in te vullen. Klik hier om de enquête te starten.  Het invullen kost u maximaal 10 minuten). De ingevulde gegevens worden alleen voor dit doeleind verzameld, geanalyseerd en daarna vernietigd. Uit de resultaten zijn geen gegevens te herleiden tot individuele invullers van de enquête.

Werksessie NVRD
Dit najaar organkiseert de NVRD een aantal werksessies, waarin de resultaten van de inventarisatie worden gepresenteerd en we samen de ervaringen bespreken, naar de toekomst kijken en oplossingen verkennen voor mogelijke knelpunten die spelen. De uitkomsten van deze werksessies en de enquête worden opgenomen in een uiteindelijke rapportage. Heeft u interesse in deelname aan deze werksessies, dan vindt u aan het eind van de enquête het e-mailadres om u hiervoor op te geven.

Bekijk ook

Cookie-instellingen