De Week van de Invasieve Exoten: de Japanse Duizendknoop & meer

25-06-2020

Deze week staat in het teken van invasieve exotische plant- en diersoorten. Marcelle Verhoeven, beleidsadviseur van Stadswerk, sprak met Carine de Rouw van de gemeente Den Bosch, medefinancier van het net gestarte Kennisnetwerk Invasieve Exoten, over de Bossche stand van zaken op dit dossier.

“Enige tijd geleden is het landelijk protocol voor beheersing, bestrijding en verwijdering van de Japanse Duizendknoop gelanceerd. Aannemers binnen de gemeente worden verplicht hiermee te werken. Daarnaast zijn veel locaties waar de Duizendknoop voorkomt inmiddels bekend, wat kansen biedt voor een aanpak gericht op de toekomst. Via interne werksessies nemen we de gehele organisatie hierin mee en zorgen we ervoor dat iedereen weet heeft van de Japanse Duizendknoop. Zo voorkomen we dat de plant bij de uitvoering van werkzaamheden wordt verspreid.”

Verspreiding via particulieren
Interne bewustwording en kennisvergroting alleen in niet voldoende. Een groot deel van de verspreiding gaat immers via particulieren. Het geluid voor een verkoopverbod gaat echter steeds harder klinken en zal waarschijnlijk niet lang meer op zich laten wachten. Carine: “Het kwaad is echter al geschied en daarom moeten gemeenten ook inzetten op informatievoorziening aan inwoners. Hoe om te gaan met de Japanse Duizendknoop als hij in de particuliere tuin staat? Wij hebben daarvoor onder andere een infographic gemaakt. Ons gaat het er vooral om dat het de biodiversiteit aantast: waar de Japanse Duizendknoop groeit, groeit niks anders.”

Van bestrijding naar beheersing
Soorten als de Reuzenberenklauw en de Reuzenbalsemien kunnen voor nog grotere problemen zorgen. De gemeente verliest ze dan ook niet uit het oog. Bij de eerstgenoemde ligt de focus van de aanpak met name op de bloeiende planten, maar als er sprake is van overlast op drukbezochte plekken, worden deze tevens verwijderd door ze weg te steken. Gemeenten en waterschappen werken nauw samen als het gaat om soorten als de Grote Waternavel. Momenteel lijkt deze waterplant redelijk onder controle en na een fase van bestrijding kan er nu overgegaan worden naar beheersing. Ook de Chinese Wolhandkrab is bij de gemeente Den Bosch in beeld, maar hoog op de agenda staat deze soort nog niet.  

Duidelijkheid
De gemeente Den Bosch zoekt voortdurend naar nieuwe, effectieve methoden. Zo loopt er nu een meerjarige proef met de heetwatermethode en een proef met het afgraven en zeven van grond waarna de grond voor een aantal jaar in depot is gezet en monitoring plaats vindt. Carine:  “Na de verwerking van de grond in bijvoorbeeld gazon zullen we pas echt de effecten zien van deze methode.” Ze vertelt tot slot waarom Den Bosch heeft bijgedragen aan het Kennisnetwerk Invasieve Exoten. “Onderzoeksresultaten die op de website terechtkomen, worden eerst gevalideerd. Dat geeft ons duidelijkheid en houvast binnen de veelheid aan onderzoeken.”

Meer informatie?
Wilt u mee weten over de Japanse Duizendknoop of andere exoten? Neem dan eens een kijkje op het net gestarte Kennisnetwerk Invasieve Exoten. Of luister naar Christel Tijhuis, een van de initaiteiefnemers van het Kennisnetwerk. In de podcastserie ''t is 5 voort 12' beantwoordt ze de meest uregente vragen over de Japanse Duizendknoop. Wilt u als gemeente het Kennisnetwerk mede mogelijk maken? Neemt u dan contact op met Marcelle Verhoeven.   

Bekijk ook

Cookie-instellingen