Eerste standaardlijst Nederlandse namen van cultuurplanten beschikbaar

31-08-2020

Op 28 augustus overhandigde directeur Maarten Loeffen van Stadswerk de eerste standaardlijst van Nederlandse namen van cultuurplanten aan Floriade-directeur Pieter Cloo. Specialisten van Naktuinbouw en de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen stelden deze unieke lijst samen.

Cultuurplanten zijn planten die voor menselijk gebruik worden geteeld. Deze allereerste editie van de standaard bevat 6.700 voorkeurs- en alternatieve Nederlandse namen van cultuurplanten. Inclusief een uitgebreide verantwoording voor de opzet en de gemaakte keuzes.

Uniformiteit belangrijk
Uniformiteit is belangrijk. Bij gebruik van Nederlandse plantennamen helpt deze lijst met standaard voorkeursnamen. Daarom is de lijst ook gratis online beschikbaar. De lijst is een lang gekoesterde wens van veel tuinbouwspecialisten. Tot nu toe werd een Nederlandse naam willekeurig gekozen. Voor elk bekend gewas is er nu een eenduidige Nederlandse voorkeursnaam, naast de wetenschappelijke naam. Er staan voor veel gewassen ook (maximaal drie) alternatieve namen vermeld als die in gebruik zijn. De naamlijsten van houtige gewassen en vaste planten vormden de basis voor deze lijst.

Eerst boomkwekerijgewassen
In deze eerste lijst zijn de Nederlandse namen van boomkwekerijgewassen gepubliceerd. Deze sector heeft veruit het grootste aantal gewassen. Later worden ook de namen van andere gewasgroepen opgenomen. Denk aan éénjarigen, bloembollen en bloemisterij-, groente-, landbouw- en tropische gewassen. Samenwerkende organisaties Specialisten van Naktuinbouw en de Nederlandse Vereniging van Botanische tuinen (NVBT) werkten de afgelopen twee jaar aan het samenstellen van de lijst. De Nederlandse Dendrologische Vereniging, Floron, Vereniging Stadswerk Nederland en Anthos zorgden voor een waardevolle bijdrage. Ook de werkgroep Nederlandse namen voor wilde planten - met Nederlandse en Vlaamse specialisten - was betrokken. Om tot een eenduidige standaard te komen, maakten de samenstellers belangrijke keuzes. Bijvoorbeeld over hoofdlettergebruik, spelling, naamdelen los of aan elkaar en het bepalen van de juiste voorkeursnaam.

Publicatie online beschikbaar
De lijst is als PDF beschikbaar en vrij te downloaden. Voor gebruik van de publicatie is vermelding van ‘Nederlandse namen van cultuurplanten, standaardlijst 2020’ vereist.

Bron foto: Floriade Fotolinie.

Bekijk ook

Cookie-instellingen