Handboek soortbescherming

17-11-2020

Per 8 februari 2024 is de ‘Gedragscode soortbescherming gemeenten’ – versie 2023 te gebruiken. Deze gedragscode is een update van de eerdere versie uit 2020 waarin de stadswerkgedragscodes ‘Bestendig Beheer en Onderhoud’ en ‘Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting’ waren geïntegreerd.

De nieuwe gedragscode is gratis online beschikbaar op zowel de website van Stadswerk als die van RVO, voor alle Nederlandse gemeenten en bedrijven die voor hen werken.

Handboek
Ook het digitale ‘Handboek soortbescherming’, behorende bij de gedragscode soortbescherming gemeenten is beschikbaar. Hierin staan praktische handreikingen, voorbeelden van het plan van aanpak en toelichtingen om de gedragscode optimaal in te zetten. Beschreven wordt hoe de implementatie in de gemeentelijke organisatie gestalte kan krijgen, hoe de relatie met natuurinclusief bouwen wordt gemaakt en hoe het inventariseren van soortinformatie kan plaatsvinden.

Klik hier om het digitale handboek te bestellen

Daarnaast belicht het handboek hoe we biodiversiteit niet alleen kunnen beschermen door de gedragscode in te zetten, maar wat gemeenten kunnen doen om deze te bevorderen en te stimuleren zodat wordt voldaan aan de doelstellingen van de wet. Dit Stadswerk-handboek is opgesteld door deskundigen van IPC Groene Ruimte en Eco Consult. De inhoudsopgave ziet eruit als volgt:

Handleiding zorgvuldig handelen

  1. Natuurwetgeving en -beleid
  2. Ontwikkelen biodiversiteit
  3. Inventarisatie en monitoring
  4. Inpassing in organisatie

Daarnaast bevat dit gedeelte van het handboek vier bijlagen: de indeling soortgroepen, het formulier evaluatie maatregelen, en bijlages over deskundigheidsbevordering en een analyse zorgvuldig handelen.

Voorbeeld ecologisch werkprotocol

  1. Inleiding
  2. Format ecologisch werkprotocol
  3. Toelichting format
  4. Voorbeeld Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting
  5. Voorbeeld Bestendig beheer en onderhoud
  6. Invuldocument

Verdiepende webinars
In het webinar 'Gedragscode soortbescherming gemeenten' van 19 januari 2021 zijn de hoofdlijnen van de gedragscode toegelicht. Kopers van het handboek krijgen daarnaast toegang tot terugkijklinks van twee van de vier besloten webinars, waarin we specifiek ingaan op voorbereiding en realisatie van projecten en beheerwerkzaamheden. Dit deden we zowel voor de onderdelen Bestendig Beheer en Onderhoud als voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting. Deze webinars hebben plaatsgevonden in februari en maart 2021. Live-deelname aan deze webinars is niet meer mogelijk; in het bestelformulier voor het handboek kunt u echter twee van de vier terugkijklinks opvragen.

Stadswerk verkoopt deze handboeken om de investering die is gedaan om deze gedragscode te laten opstellen weer gedeeltelijk terug te verdienen. We doen dit met een o.i. redelijke prijsstelling en hopen dat door een mooi aantal verkopen de verenigingskas weer kan worden aangevuld.

Download het handboek
Het digitale handboek en de daarbij behorende toegang tot twee ondersteunende replay webinars kost € 295,00 per persoon voor Stadswerkleden en € 365,00 voor niet-leden. Alle prijzen zijn excl. 21% BTW. Omdat u als koper niet meer kunt deelnemen aan een live webinar, zijn de kosten voor het handboek verlaagd.

Let wel: dit handboek is een digitale publicatie. Er is geen fysieke uitgave.

Klik hier om het handboek te bestellen

Bekijk ook

Cookie-instellingen