Stadswerk Jaarplan 2021

03-12-2020

Voor Stadswerk is verbinding hét sleutelbegrip van 2021. Deze verbinding willen wij versterken: niet alleen tussen onze leden, maar ook tussen onze thema’s. Zo komen we samen tot betere oplossingen. Meer hierover leest u in ons jaarplan 2021.

Verbinding verdiepen in coronatijd
De coronacrisis vestigde onmiddellijk de aandacht op de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte. Eerst werd het stil op straat en daarna moesten we nadenken op welke wijze de openbare ruimte kon worden heroverd. De gemeente Den Haag formuleerde met haar vier V’sverplaatsen, verblijven, vermaken, vermarkten - helder waar de gebruikswaarde en mogelijkheden liggen. Toch willen wij daar een vijfde V aan toevoegen: de V van verbinden.Het is niet alleen de belangrijke verbindende rol van de openbare ruimte die aandacht vraagt. In 2021 gaan wij ook met klem op zoek naar de verbinding tussen onze inhoudelijke hoofdthema’s. Wat speelt zich af op het snijvlak tussen thema’s, wat zijn de verbindende onderwerpen en hoe kan het ene thema het andere versterken?

Stadswerk thema’s 2021
De coronacrisis, de transitie- en vervangingsopgaven dagen ons uit om na te denken over gebruik en beheer van schaarse ruimte. De oplossingen liggen daarbij niet altijd voor het grijpen in bestaande werkwijzen en/of rolverdelingen. Zeker niet als ook een economische recessie aanklopt. In 2021 schenken wij nadrukkelijk aandacht aan de volgende vijf thema’s:

  • Druk(te) op de openbare ruimte: waar liggen kansen door de energietransitie en vervangingsopgaven, en waar vinden door de impact van corona noodzakelijke herinrichtingen en bezuinigingen plaats?
  • Waardevol groen: biodiversiteit, de aanpak invasieve exoten, en sortimentskeuze
  • Klimaatadaptatie: welke consequenties hebben hitte- en droogtevraagstukken voor de openbare ruimte en wat kunnen we doen aan klimaatveiligheid?
  • Circulaire economie in de fysieke leefomgeving: circulair denken en werken in grond-, weg- en waterwerk, met in 2021 veel aandacht voor Cradle to Cradle en creatief aanbesteden
  • Connectiviteit: hoe kunnen slim verbonden systemen inrichting en gebruik van de fysieke leefomgeving verbeteren, en hoe kunnen we de ‘systeemwereld’ van overheidsprofessionals blijven verbinden met de belevingswereld van inwoners?

Future Green City
In 2021 staat de verbinding tussen deze verschillende thema’s centraal, in combinatieprojecten of vanuit verbindende onderwerpen als gezondheid, energietransitie, omgevingswet, assetmanagement en de daarbij behorende organisatieontwikkeling.

Daarmee werken we samen aan een netwerk van duurzaam en adaptief ontworpen en ingerichte steden en dorpen. Klaar voor de uitdagingen van vandaag en in staat zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. De Future Green City: een groene, duurzame en in alle opzichten toekomstbestendige fysieke leefomgeving.

Stadswerk ontmoet & verbindt
Al meer dan 100 jaar verbindt Stadswerk mensen en partijen door het organiseren van regionale en thematische bijeenkomsten en excursies. Sinds maart 2020 organiseren wij ook webinars en dit heeft ons bereik enorm vergroot. Daar zijn we blij mee, maar als echte vereniging zijn we enkel met een groot bereik niet tevreden. We willen ook écht verbonden zijn.

Die verbondenheid willen we vergroten door het aantal communities of practice binnen onze thema’s uit te breiden, zodat nog meer leden zich hecht verbonden voelen. Deelname aan een volledig CoP-programma is voorbehouden aan Stadswerkleden.

Meer weten over Stadswerk, Stadswerk magazine of onze activiteiten op thema’s of in de regio’s? Dat kunt u allemaal terugvinden op onze site.

Bekijk ook

Cookie-instellingen