Geen banden met Stichting Publiek Privaat

16-08-2022

Onze leden zijn ervan op de hoogte dat Stadswerk samenwerkt met diverse collega-verenigingen en netwerkorganisaties.

We organiseren netwerkbijeenkomsten, delen kennis en vormen waar nodig allianties om belangen gezamenlijk onder de aandacht te brengen. Het onderhouden van verbindingen is één van onze kerntaken.

Verschillende van onze leden hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met de Stichting Publiek Privaat. Het betreft een stichting die geen samenwerkingspartner is van Stadswerk, maar in haar communicatie de indruk wekt dat zij gelieerd is aan onze vereniging. Door deze manier van handelen wordt de schijn gecreëerd dat Stadswerk betrokken is bij de ‘publiek-private intervisiebijeenkomsten’ die de Stichting PubliekPrivaat organiseert. Dat is echter niet het geval.

Middels dit statement neemt Stadswerk expliciet afstand van de Stichting PubliekPrivaat en haar gedragingen, voor zover deze de indruk wekken dat wij samenwerkingspartners zijn.

Onze daadwerkelijke samenwerkingspartners zijn vermeld op onze website. Indien u op voorhand twijfels heeft over het bestaan van een samenwerking, of reeds ervaringen heeft met partijen waarvan u (achteraf) twijfelt of sprake is van een samenwerkingspartner, dan verzoeken wij u daarvan melding te maken via info@stadswerk.nl. Op die manier kunnen wij onduidelijkheid wegnemen en teleurstellingen voorkomen.

Bekijk ook

Cookie-instellingen