Stadswerk tipt: Webinar drie instrumenten CO2-reductie

14-03-2023

Graag delen we in dit webinar hoe jij meer grip kunt krijgen op jouw duurzame doelstellingen. Er komen gelukkig steeds meer instrumenten beschikbaar die hierbij behulpzaam zijn.

Op 5 april lichten we drie instrumenten toe. We gaan in gesprek met Martijn Weening van de provincie Noord-Holland, Sander Lubberhuizen van de gemeente Enschede en Joost Fijneman van CROW over deze hulpmiddelen, hoe je ze kunt inzetten en wat het aan inzicht en concrete CO2-reductie oplevert. De instrumenten: 

1. CO2 circulariteitsmonitor provincie Noord-Holland
De monitor berekent de gemiddelde CO2 uitstoot over het beheer en onderhoud van het provinciale (vaar)wegen areaal. Niet alleen de assets worden hierin meegenomen maar ook bijvoorbeeld het groenonderhoud langs deze wegen. 

2. CO2 calculator gemeente Enschede
Hiermee wordt de uitstoot van CO2 nauwkeurig berekend, essentieel om de haalbaarheid van verschillende oplossingen te toetsen. De projectleider van de gemeente maakt hiermee een gefundeerde keuze voor een alternatief dat minder CO2 uitstoot.  

3. Dashboard Monitoring DGWW2030 - CROW
Om het effect van de verduurzaming in de sector in beeld te brengen heeft CROW een uniform Dashboard Monitoring ontwikkeld waar zes KPI's in opgenomen zijn: Broeikasgassen, MKI, Circulariteit, NOx – brandstoffen materieel, Energieverbruik installaties en Biodiversiteit. Het dashboard geeft inzicht op organisatieniveau (het totale areaal) voor de zes genoemde indicatoren.

Locatie: Online
Datum: 5 april 2023
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Kosten: Gratis
Doelgroep: Gemeenten
Contactpersoon: Willem de Kock, Projectleider Kennisdeling en Samenwerking, 06-57970809
Meer informatie: Klik hier

Bekijk ook

Cookie-instellingen