Geldigheid Stadswerk gedragscode soortenbescherming gemeenten na 1 juni 2023

21-03-2023

Omdat onze gedragscode Soortenbescherming gemeenten geldig is tot 1 juni 2023 krijgen wij met enige regelmaat vragen: ‘’Hoe gaat het nu na 1 juni?”.

Wij zijn momenteel met RVO in gesprek over het doorvoeren van een beperkt aantal aanpassingen zodat de geldigheid kan worden verlengd.

Het gaat in elk geval om de volgende aanpassingen:

  • Reikwijdtedocument uit onze versie synchroniseren met de meest recente versie die op de RVO-website is gepubliceerd voor wat betreft maatregelen voor gebouwbewonende soorten en het omgaan met ‘slopen’.
  • Omgaan met onvoorziene omstandigheden toevoegen.

Na deze aanpassing blijft onze gedragscode 5 jaar geldig vanaf datum ondertekening (17 dec 2020).

In de tweede helft van dit jaar wordt vervolgens bekeken welke verdere aanpassingen noodzakelijk zijn vanwege de invoering van de Omgevingswet. Daarnaast moet de gedragscode wellicht worden aangepast naar aanleiding van het project “gedragscodes hoe verder.” 

Bekijk ook

Cookie-instellingen