Wageningen UR: Onderzoeksrapport ‘Toekomst van de paardenkastanje’

29-08-2023

De voortdurende toename van de problemen met kastanje bloedingsziekte was in 2018 aanleiding voor de start van het project ‘Toekomst voor de paardenkastanje’ dat zich richtte op het vinden van paardenkastanjes die minder gevoelig zijn voor bloedingsziekte.

Daartoe werd een brede collectie Aesculus genotypen (soorten en selecties) opgebouwd en tegelijkertijd een methode ontwikkeld om kastanjebomen te toetsen op hun gevoeligheid voor de bloedingsziekte veroorzaakt door de bacterie Pseudomonas syringae pv. aesculi. Met deze methode werd een collectie van ruim 500 planten van 48 Aesculus genotypen getoetst. De resultaten laten zien dat er grote verschillen bestaan in gevoeligheid, zowel tussen soorten onderling, als binnen soorten. Een aantal minder bekende soorten blijkt duidelijk minder
gevoelig en zelfs binnen de zeer gevoelige gewone paardenkastanje (A. hippocastanum) bleek een aantal van de geteste nieuwe selecties opvallend weinig gevoelig. Daarmee bieden de ontwikkelde methode en de daarmee behaalde resultaten nieuwe perspectieven voor het behoud van de paardenkastanje als stadsboom.

Trefwoorden: Paardenkastanje, Aesculus, kastanje bloedingsziekte, Pseudomonas syringae pv. aesculi, resistentietoetsing, inoculatie, laesielengte.

Dit rapport is hier gratis te downloaden.

Hiemstra, J.A., Wenneker, M. & van der Sluis, B.J.2; 2022. Toekomst voor de paardenkastanje;
Eindrapportage Oogstfonds project. Wageningen Research, Rapport WPR-OT-1022

Dit onderzoek is in opdracht van de Stichting Oogstfonds, op initiatief van de Gemeente Den haag, uitgevoerd door de Stichting Wageningen Research (WR), Business Unit Open Teelten (projectnummer 3750382500).

Europese standaarden
Ook kunt u van de website van Nationaal Platform Bomen, de Europese standaarden van het snoeien van bomenplanten van bomen en de stam- en kroonverankering downloaden. 
Henk van Scherpenzeel van de begeleidingsgroep VHG Platform Boomspecialisten heeft samen met een Europese werkgroep van EAC, deze documenten opgesteld en voor de vertaling naar het Nederlands gezorgd.

Bekijk ook

Cookie-instellingen