2e netwerkdag Groen Erfgoed Gemeenten op 6 oktober 2023

07-09-2023

Is groen Erfgoed voor alle markten thuis? Evenementen in een park zorgen ervoor dat bezoekers bekend raken met het park en ervan gaan houden.

Betrokken bezoekers zijn een levensvoorwaarde voor de instandhouding van groen erfgoed. Maar wanneer verandert goed gebruik in overbelasting? De markt voor het organiseren van grootschalige evenementen in het groen lijkt in korte tijd sterk ontwikkeld. Stadsparken en plantsoenen met een beschermde status, komen steeds vaker onder druk te staan van een maatschappelijke en/of politieke wens om commerciële activiteiten of festivals te faciliteren voor een groot publiek. De monumentale groene uitstraling is een aantrekkelijk decor voor allerlei soorten bijeenkomsten, soms met duizenden bezoekers, gedurende meerdere dagen.

Ervaring leert dat na afloop de impact voor het groene erfgoed onderschat of onvoldoende meegewogen is in de voorbereiding, de vergunningverlening en de handhaving. Schade is soms onherstelbaar, of pas veel later te overzien. Verstoringen vragen tijd om te herstellen, extra inzet van beheerders en aanvullend budget. Ruimte voor herstel is er soms niet omdat een volgende activiteit al op stapel staat. Tijdige communicatie, een goede planning en afstemming tussen politiek, vergunningverlening en beheer is broodnodig om te beoordelen welke activiteit niet en welke, eventueel onder voorwaarden wel mogelijk is.

Netwerkbijeenkomst vrijdag 6 oktober 2023

  • Ontvangst om 9.30 in de kantine van de korfbalvereniging; Roessinghsbleekweg 30, 7522 AJ Enschede. Parkeren in het park aan de Roessinghsbleekweg 30 tegenover Roessingh.
  • Het doel van de netwerkdag is ‘het uitwisselen van kennis en ervaringen met het organiseren en aansturen van activiteiten in groen erfgoed’.
  • De bijeenkomst is toegankelijk voor medewerkers van gemeenten, provincie en stichtingen die zich bezig houden met of betrokken zijn bij advies en beheer van gemeentelijk groen erfgoed.
  • De netwerkdag wordt aangeboden door: de Commissie van Beheer (CvB) over het G.J. van Heekpark in Enschede (gastheer), de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Vereniging Stadswerk. Deelname aan deze dag is voor deelnemers kosteloos.

Programma

09.30 - 10.00  Ontvangst en registratie, opgave voor wandeling naar keus, koffie, thee en ‘specialiteit Wattez’
10.00 - 10.15 Opening en toelichting door de dagvoorzitter Ruurd van Donkelaar (ERM) 
  Welkom door Marc Teutelink (wethouder gemeente Enschede)
10.15 - 10.45 Het G.J. van Heekpark in Enschede, ‘een park ontworpen voor activiteiten’ inleiding door
  Gerard Oude Vrielink (adviseur CvB G.J. van Heekpark)
10.45 - 11.15 Noorderplantsoen Groningen, ‘regels en voorwaarden voor evenementen in de beheervisie’
  inleiding door Jans Oeben (Stadsdeelbeheerder Centrum gemeente Groningen)
11.30 - 12.30 Thematische wandeling door het G.J. van Heekpark in 3 groepen o.l.v. adviseurs of leden
  van het CvB G.J. van Heekpark
  1. ecologie en evenementen
  2. cultuurhistorie en evenementen
  3. sportfaciliteiten in het G.J. van Heekpark in historisch perspectief
12.30 - 13.30 Lunch en uitwisseling
13.30 - 14.00 Sonsbeekpark e.a. parklocaties Arnhem, ‘De rol van de beheerder in het vergunningentraject’ inleiding 
  door Rob Borst (Parkbeheerder gemeente Arnhem) of Maurits de Groot (boswachter parken Arnhem 
  Zuid)
14.00 - 14.30 ‘Beleid en handhaving van activiteiten in monumentale parken’ inleiding door Albert Fransen
  (CvB G.J. van Heekpark en voormalig stadsdeelmanager gemeente Enschede)
14.30 - 15.00 Korte toelichting notitie ‘Evenementen in groen erfgoed’ door Natascha Lensvelt (Specialist Tuinen
  & Parken RCE) en presentatie snapshots - foto - momenten van diverse deelnemers, door de dagvoorzitter
15.00 - 15.30 ‘De oogst van de dag’ en afsluiten met een drankje


Snapshot evenement
We willen de deelnemers aan de dag vragen om een specifieke foto aan te dragen, van een evenement in een monumentaal park voor het laatste programmaonderdeel van de dag. Een foto die een bepaalde situatie laat zien waardoor je geraakt was, positief of negatief. Een foto met een verhaal van een of twee minuten passend bij het thema van deze dag, dat ook de andere deelnemers kan inspireren. Stuur je foto naar secretariaat@stichtingerm.nl.

Aanmelden
Aanmelden kan via deze link (uiterlijk 1 oktober 2023).

Voor vragen kun je terecht bij Ruurd van Donkelaar ruurd.vandonkelaar@stichtingerm.nl.

Wat is nodig om een evenement zorgvuldig te laten verlopen, de waarden van het groene erfgoed afdoende te beschermen en schade te voorkomen of te herstellen?

Bekijk ook

Cookie-instellingen