Gedragscode versie 2023 beschikbaar

08-02-2024

Goed nieuws: de Gedragscode Soortbescherming gemeenten versie 2023 is vastgesteld en beschikbaar!

Eerder (zie link) meldden we u al dat het proces tot de goedkeuring langer duurde dan verwacht. Inmiddels heeft RVO de gedragscode 2023 goedgekeurd en op 8 februari 2024 wordt deze zowel door RVO als door Stadswerk gepubliceerd . Vanaf die datum is de gedragscode beschikbaar en weer te gebruiken.

Waarom een nieuwe gedragscode 2023?
De gedragscode Soortbescherming gemeenten kende een goedkeuring tot 1 juni 2023. Daarnaast was het nodig een aantal inhoudelijke wijzigingen te doen. Het was namelijk noodzakelijk om de gedragscode aan te passen aan het nieuwe kennisdocument met  de bijbehorende maatregelencatalogus ‘Na-isolatie en renovatie voor gebouwbewonende soorten’. Daarnaast heeft RVO een aantal wijzigingen voorgeschreven die voortkomen uit het nieuwe reikwijdtedocument.

Wat is er anders aan deze gedragscode?
Bovenstaande twee documenten zijn verwerkt in de gedragscode. Dit houdt onder andere in dat er een aantal zaken in de begrippenlijst is aangepast. Daarnaast zijn er zaken veranderd in hoofdstuk 2, namelijk over de gunstige staat van instandhouding en de bewezen effectieve maatregelen. In hoofdstukken 4 en 6 is ook een en ander aangepast, namelijk geen of aangepaste D-maatregelen voor bepaalde soorten en een aangepaste afbakening van zeldzame en schaarse vogelsoorten. Een uitgebreider wijzigingendocument kunt u hier downloaden. Voor meer details over de wijzigingen kunt u contact opnemen via info@stadswerk.nl

Wat betekent dit voor u?
Gemeenten die de gedragscode van toepassing willen laten verklaren, zullen dat opnieuw moeten doen. Al dan niet met een bestuurlijk besluit, afhankelijk van het gemeentelijk beleid. En u zult de partijen die werken met de gedragscode moeten informeren over deze nieuwe versie. Het te bestellen handboek is voor nu ongewijzigd. Het handboek hoeft u daarom niet opnieuw aan te schaffen. 

Hoe nu verder?
De gedragscode versie 2023 heeft een geldigheid tot 1 januari 2025. Wij zijn daarom al gestart met de noodzakelijke werkzaamheden om een nieuwe versie te maken die is aangepast aan de Omgevingswet en per 1 januari 2025 van kracht zal worden. In 2025 zal het te bestellen handboek ook aangepast worden. We houden u daarover op de hoogte!

Meer informatie
Alle informatie over de gedragscode, inclusief download mogelijkheden zijn hier te vinden. Heeft u nog vragen, neem gerust contact met ons op via info@stadswerk.nl of 0318-692721.

Bekijk ook

Cookie-instellingen