In Memoriam Piet Venema

12-04-2024

Met verdriet hebben de leden van het voormalig Nederlands Instituut van Directeuren en Ingenieurs van Gemeentewerken afdeling Friesland of wel kortweg genoemd: NIDIG-afdeling Friesland kennisgenomen van het overlijden van Piet Venema op 18 februari 2024.

Vele jaren mocht hij deel uitmaken van het Instituut, waarvan lange tijd als penningmeester in het bestuur. Dat Piet Venema een goede penningmeester was mag blijken, dat hij geen vergadering miste en de kas tot op de laatste cent klopte. Zelfs kwam het een jaar voor dat er een kasverschil was van 1 cent. De onderste steen kwam boven en de cent werd gevonden.   Piet was in onze kring en gezien persoon en vindingrijk in problemen oplossen.

In 1992 fuseerde het NIDIG met de HBV (Hinderwet en Bouwtoezicht Vereniging) en de VHB (Vereniging Hoofden van Beplanting). Er ontstond een geheel andere organisatiestructuur met de nieuwe naam Vereniging Stadswerk Nederland.  Men werd lid van één of meerdere vakgroep(en) en elke vakgroep organiseerde zelf vakinhoudelijke bijeenkomsten en studiedagen. 

Voor gepensioneerde leden was eigenlijk geen ruimte meer en de sterke band in Friesland van de oud NIDIG leden leek te vervagen.

Vanaf het jaar 2001 werd eens in de twee jaar een reünie van het voormalige NIDIG Friesland georganiseerd, werd een thema gekozen en de sociale contacten aangehaald.

Op deze wijze is een vriendschappelijke band gebleven van oud-directeuren en ingenieurs van gemeentewerken in Friesland.

De laatste reünie waar ook Piet Venema aanwezig was, werd gehouden in het Afsluitdijk Wadden Center op 12 mei 2022.

De groep van het voormalige NIDIG-Friesland wordt steeds kleiner. In de komende bijeenkomst, die gehouden wordt op 2 mei a.s. moeten we Piet Venema missen. We zullen in deze bijeenkomst aandacht besteden aan Piet en hem gedenken.

Wij wensen de familie van Piet Venema veel sterkte toe in de komende tijd. Mogen de goede herinneringen troost geven in dit verlies.

Namens de groep van het voormalige NIDIG-afdeling Friesland

Piet Vellinga en Aalt Landman    

Bekijk ook

Cookie-instellingen