Stadswerk tipt: www.onkruidvergaat.nl, portal voor chemievrij beheer

27-09-2016

Onkruidvergaat.nl is ontwikkeld in opdracht van het ministerie IenM, Vewin, Unie van Waterschappen en NCO, met als doel kennis over chemievrij beheer van verharding, groen en sportvelden te delen. En zo vervuiling van water en bodem tegen te gaan.

U vindt er links naar gerenommeerde organisaties (zonder commerciële belangen) die online waardevolle informatie bieden. De website is interessant voor alle doelgroepen buiten de landbouw: particulieren, professionele beheerders en kennisinstituten.

Voor de professionele gebruiker is onderscheid gemaakt tussen verschillende doelgroepen als bedrijven, aannemers, sport, recreatiebedrijven, gemeenten. U vindt er snel informatie per terreintype (verharding, groen, etc.), een toelichting op wetgeving, het laatste nieuws en informatie voor particulieren.

Vragen of opmerkingen
Als u nog vragen heeft over chemievrij beheer dan kunt u die stellen via het forum www.schoon-water.nl/forum. Mocht u informatie hebben die relevant is voor de website, dan kunt u dit melden aan Joost Lommen (CLM, jlommen@clm.nl of 0345-470758).

Bekijk ook

Cookie-instellingen