Gedragscodes Flora- en Faunawet en de nieuwe Wet Natuurbescherming hoe zit dat?

21-12-2016

Per 1 januari 2017 is de de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht. Op dit moment gebruikt een groot aantal gemeenten in Nederland de Stadswerk/VHG gedragscodes Flora- en Faunawet. Het gaat daarbij om de gedragscodes Bestendig Beheer en Ruimtelijke ontwikkeling.

Ons bereiken vragen over de consequentie van de invoering van de nieuwe Wet Natuurbescherming per 1 januari 2017.  Wat betekent dit voor het gebruik van de gedragscodes? In deze brief informeren we u daarover. In de brief vindt u ook linkjes naar relevante achtergrondinformatie. Een actuele lijst beschermde soorten vindt u hier downloaden.

Bekijk ook

Cookie-instellingen