Honderdtachtig partijen ondertekenen Grondstoffenakkoord

30-01-2017

Er is een forse omslag nodig in de manier waarop we met grondstoffen en afval omgaan. Daarom ondertekenden vorige week 180 partijen in Den Haag het Nationaal Grondstoffenakkoord. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.

Namens het kabinet tekenden staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken). Het Nederlandse bedrijfsleven werd vertegenwoordigd door Hans de Boer (VNO-NCW) en Michaël van Straalen (MKB-Nederland).

Voortouw

Door bijvoorbeeld nog meer bestaand plastic te recyclen en te gebruiken voor nieuwe producten en verpakkingen, is minder olie nodig als grondstof voor nieuw plastic. De Nederlandse levensmiddelengigant Unilever neemt, als één van de ondertekenaars, het voortouw door in 2025 honderd procent recyclebaar plastic te gebruiken voor hun verpakkingen. Staatssecretaris Dijksma benadrukt het belang van het akkoord: ‘We moeten af van de wegwerpcultuur en anders denken over grondstoffen en afval. Al bij het ontwerp van producten moet bedacht worden hoe de grondstoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit akkoord legt de basis voor deze recycle economie en is de beginstap om de verspilling van grondstoffen en de uitputting van onze aarde aan te pakken.’

Kansen

Minister Kamp ziet daarbij kansen voor de Nederlandse economie door kostenbesparingen en het ontstaan van een nieuwe maakindustrie: ‘Onderzoek laat zien dat tot 2023 de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en 54.000 banen. Kansen dus te over voor ons bedrijfsleven.’
Michaël van Straalen van MKB-Nederland benadrukt de innovatieve waarde van kleine bedrijven, Hans de Boer van VNO-NCW denkt dat Nederland, door haar logistieke rol in Europa, een sleutelpositie kan claimen op grondstoffengebied.

Meer informatie leest u hier

Bekijk ook

Cookie-instellingen