PERSBERICHT: Van Hall Larenstein start nieuwe hbo-opleiding in Velp

10-02-2017

Vanaf september 2017 is Van Hall Larenstein in Velp gestart met de vierjarige hbo-opleiding Management van de Leefomgeving. Deze opleiding leidt studenten op die met de nodige creativiteit diverse belanghebbenden bij elkaar kunnen brengen om samen de leefomgeving te verbeteren.

De groene stad heeft de toekomst. Het aantal mensen dat in de stad woont zal de komende jaren sterk toenemen. Wereldwijd leeft straks 70% van de bevolking in stedelijke gebieden. Bovendien zal de klimaatverandering een groot effect hebben op de stad. Steden moeten daarom steeds slimmer worden ingericht en beheerd, om ze voor de inwoners leefbaar te houden. Steeds meer gemeenten barsten van de duurzame ambities en steeds meer bedrijven, ontwerpers, bewoners en ondernemers werken op hun eigen manier aan een duurzame groene stad. Studenten Management van de Leefomgeving ontwikkelen slimme innovaties en bedenken haalbare en betaalbare oplossingen.

Urban Labs
De opleiding Management van de Leefomgeving biedt studenten een brede basis met vakken over gebiedsontwikkeling, bodem en water en (stads)natuur, gecombineerd met vakken als innovatie, toegepaste aardrijkskunde, communicatie en economie. Ze leren om uitdagingen in de stad op een innovatieve manier te bekijken en gebruikers te betrekken bij de organisatie en inrichting van hun leefomgeving. Dat leren studenten in de praktijk, in zogenaamde ‘Urban Labs’. In deze onderzoeksomgeving werken studenten aan actuele vraagstukken. Bijvoorbeeld door samen met inwoners, architecten en vastgoedontwikkelaars nieuwe ideeën te ontwikkelen voor het transformeren van verlaten industriegebieden. Of projecten te ontwikkelen voor voedselproductie in de stad. Uiteindelijk gaan de ‘managers van de leefomgeving’ aan de slag als stedelijk ontwikkelaar, adviseur van de overheid, zelfstandig ondernemer of functies die zich nog moeten ontwikkelen!
De nieuwe opleiding Management van de Leefomgeving presenteert zich tijdens de open dag op zaterdag 18 februari in Velp.

Over Van Hall Larenstein
Van Hall Larenstein is een internationale groene kennisinstelling, waar we met passie en kunde onderwijs verzorgen, ondersteund door toegepast onderzoek binnen diverse lectoraten. We leiden proactieve professionals op, die op een verantwoorde en ondernemende wijze een positieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.
Van Hall Larenstein verzorgt diverse Bachelor- en (professional) Master-opleidingen, Associate degrees en cursussen en verricht toegepast onderzoek vanuit onderwijslocaties in Leeuwarden en Velp. Ga voor meer informatie naar www.hvhl.nl.

Bekijk ook

Cookie-instellingen