Circulair verantwoorde renovatie de parken - Van asfalt naar klinkers

21-02-2017

De gemeente Apeldoorn wil een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van circulair verantwoord renoveren van de openbare ruimte.

Het doel is om in bouwteamverband kennis op te doen over circulariteit en die kennis te delen binnen de Cleantech Regio. Om uiteindelijk meer projecten op deze wijze uit te gaan voeren.

Het renovatietraject van De Parken (Rijks beschermd Stadsgezicht!) loopt tot 2022. Het omvat onder
andere het vervangen van circa 55.000 m2 beton- en asfalt wegen door gebakken klinkers.
Omdat de uitvoering in de tweede helft van 2017 al start, liggen de plannen (Definitief Ontwerp 2017)
voor het eerste jaar in grote lijnen vast. Voor de jaren daarna vragen we een circulair verantwoord
totaalconcept, op basis van een Voorlopig Ontwerp voor de hele wijk. De gemeente stuurt deze
aankondiging ter voorbereiding op de definitieve publicatie die eind maart volgt.

Over circulair aanbesteden
Binnen het innovatie gerichte circulaire inkoopproces - “Rapid Circulair Contracting” genaamd – besteden
we geen volledig uitgewerkte oplossingen aan, maar worden marktpartijen uitgedaagd om in samenwerking
met (keten)partners tot slimme, innovatieve en circulaire oplossingen te komen.
Na de gunning werkt de winnende coalitie haar oplossingen verder uit, in samenspraak met de gemeente.
Dit maakt het samenwerkingsproces actiever en zorgt voor optimale ontwikkelruimte.

Visie, innovatie en samenwerking voorop
In plaats van uitgebreide bestekken, een juridisch ingestoken toonzetting en een uitvraag (grotendeels)
op prijs, selecteren we deze keer een aannemer op basis van visie, (circulaire) innovatie en
samenwerkend vermogen.

De hoogst scorende inschrijvers krijgen de mogelijkheid om hun visie en plan van aanpak
toe te lichten aan een jury. Via de “Rapid Circulair Contracting”1 methodiek selecteert de gemeente
uiteindelijk de meest geschikte coalitie voor deze aanbesteding. Het verloop van
dit proces lichten we toe tijdens de marktontmoeting en zal beschreven worden in de aanbestedingsleidraad.

Planning op hoofdlijnen voor 2017
6 maart: Marktontmoeting
13.30 – 17.00 uur, area055 voormalige Zwitsal fabriek Vlijtseweg 130 Apeldoorn (ingang noord)
Eind maart: Publicatie aanbestedingsleidraad via Negometrix
Eind juni: Voorlopige gunning
Na de zomervakantie: Start werkzaamheden in de wijk de Parken

Uitnodiging voor de marktontmoeting
Voor deze marktontmoeting nodigen wij aannemers, leveranciers en ingenieursbureaus uit; iedereen
die van mening is een bijdrage te kunnen leveren aan het zo circulair mogelijk uitvoeren van de
werkzaamheden. Tijdens de marktontmoeting vertellen we meer over dit vernieuwende inkoop- en
selectieproces, het Programma van Ambities en de mate van begeleiding bij het uitwerken van de
oplossing. Deze ontmoeting vindt plaats op 6 maart 2017, 13.30 – 17.00 uur in de voormalige
Zwitsal fabriek Vlijtseweg 130 te Apeldoorn (Area055, ingang Noord). Daar treft u ook diverse
circulaire innovaties aan die ons inspireren. Aansluitend organiseren we een netwerkborrel zodat u
ter plekke kennis kunt maken met potentiële samenwerkingspartijen.
We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn! S.v.p. wel even aanmelden via het
aanmeldingsformulier of via www.apeldoorn.nl/wegwerkzaamheden 

1 Stichting Circulaire Economie heeft de Rapid Circulair Contracting Methodiek ontwikkeld. De stichting ondersteunt de gemeente Apeldoorn in de praktische toepassing van deze nieuwe methodiek.

Aan de informatie uit deze aankondiging kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie opgenomen in de
aanbestedingsleidraad is hierbij leidend.

Bekijk ook

Cookie-instellingen