Oproep OIM: balans tussen stad en platteland

16-05-2017

Op 11 mei heeft het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu namens meerdere deelnemers voorstellen voor een modern regeerakkoord aangeboden aan informateur mw. drs. E. I. Schippers. Boodschap? “Er is een structurele disbalans in het landelijke gebeid in de samenhang met de stad.”

De opstellers van de brief zien dit als een systemisch probleem: de accu van Nederland loopt leeg. Tegelijkertijd zien ze prachtige kansen.

Inzoomen en uitzoomen
Om deze te verzilveren, is het nodig om anders te kijken naar Nederland. Nederland niet zien als een dichtbevolkt land, maar als dunst bevolkte stadsstaat ter wereld. Een stadsstaat met een uitgekiende balans tussen bebouwing, water en natuur (rood, blauw en groen). Dit betekent enerzijds ‘uitzoomen’ en Nederland bekijken als één geheel in plaats van als een losse verzameling steden, krimpgebieden, natuurgebieden en industriegebieden. Anderzijds betekent dit juist ‘inzoomen’ en opgaven horizontaal benaderen op gebiedsniveau.

Meepraten en -beslissen
Burgers waarvan meer wordt verwacht moeten mogen meepraten en ook echt meebeslissen. In de huidige dialoog tussen grote bedrijven en overheid zou daarom een volwaardige plek gereserveerd moeten worden voor coalities van ondernemende burgers (gemeenschappen) en kleine ondernemers. Voor het regeerakkoord betekent dit dat de besluiten niet voor vier jaar ‘worden dichtgetimmerd’.

Meer weten? Lees hier verder.

Bekijk ook

Cookie-instellingen