Subsidie tegen wateroverlast

30-05-2017

Gisteren gaven Waterschap Limburg en vijftien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg het startsein voor subsidieregelingen in de strijd tegen wateroverlast. Doel: extra stimulans voor burgers, bedrijven en woningbouwverenigingen om zelf bij te dragen aan het voorkomen van wateroverlast.

Ook startte de Waterklaarcampagne ‘Het regent pijpestelen’; koppel je regenpijp af en ontvang subsidie’. Nodig, want klimaatverandering zorgt voor steeds meer hevige regenval en droge periodes.

Schreeuwen om regenwater
Dat heeft vaak grote en vervelende gevolgen, wateroverlast is daar één van. Vandaar dat Waterschap Limburg met een groot aantal gemeenten maatregelen bedacht om wateroverlast zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Inwoners kunnen daar zelf aan bijdragen door hun tuin ‘waterklaar’ te maken. Waterklaar houdt in dat je de regenpijp in je tuin afkoppelt van het riool met vuilwater en je tuin watervriendelijk maakt. Het regenwater houd je dan in je eigen tuin vast, waar het in de grond zakt. Bij hevige regenbuien voorkom je zo dat de riolering het overtollige water niet meer aankan, straten blank komen te staan of, nog erger, het water de woning binnenkomt. Het schone regenwater hoeft dan niet samen met afvalwater gezuiverd te worden en je voorkomt verdroging; want waarom het schaarse regenwater afvoeren als je tuin schreeuwt om regenwater.

Wilt u meer weten over het project Waterklaar en de samenwerking tussen Waterschap en gemeenten? Kijk op de website van Waterklaar.

Bekijk ook

Cookie-instellingen