Bewoners bepalen plaats bomen

03-07-2017

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp laat voor 50.000 euro nieuwe bomen planten. Bij wijze van proef mogen bewoners aan de gemeente voorstellen doen waar ze in hun omgeving graag één of meerdere bomen geplant zien. Bewoners kennen hun omgeving en weten waar meer bomen gewenst zijn.

De gemeente onderzoekt of een boom geplant kan worden, in verband met mogelijke kabels en leidingen. Indien het kan, worden de bomen geplaatst. Zo niet, dan zal in overleg met bewoners en wijkverenigingen worden bekeken waar in de omgeving het wel kan.

 

Groen imago

Meer bomen zijn goed voor de leefomgeving. Ze geven schaduw en verkoeling, kunnen grote hoeveelheden water opnemen, wat leidt tot minder wateroverlast, en vangen veel CO2 op, wat leidt tot een schonere lucht. Veel mensen geven aan graag in een groene omgeving te willen wonen. Zo leidt meer groen tot een betere gezondheid en een gezondere leefomgeving voor mensen en dieren. Wetenschappelijk is zelfs aangetoond dat een groene omgeving leidt tot lagere ziektekosten. Meer bomen draagt kortom verder bij aan het groene imago van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en aan het economisch vestigingsklimaat.

Bekijk ook

Cookie-instellingen