‘Natuurinclusief’ bouwen als norm

24-08-2017

Diverse dier- en plantensoorten vinden een prima leefgebied in de rijke biotoop die de stad is. In het boek ‘Stadsnatuur maken’ pleiten de auteurs, onder wie Niels de Zwarte, actief Stadswerk-lid in themawerkgroep Groen werkt!, voor ‘natuurinclusief bouwen’ in de stad.

Niels schreef het boek samen met Jacques Vink en Piet Vollaard. ‘Stadsnatuur maken’ is een handleiding voor de ontwikkeling van meer groen in de stad.

Samenwerking
De auteurs zijn respectievelijk werkzaam als architect, bioloog en stadsecoloog in Rotterdam. In het nieuwe natuurinclusieve bouwen gaan architecten en ecologen een eensgezinde samenwerking aan. Bij elke stap in het proces van nieuwbouw of renovatie is de bouwer in steen even belangrijk als de bouwer van groen. Met ingrepen als boombeplanting, vleermuizen- en uilenkasten, mussennesten, waterpartijen, bijenlinten, gevelbegroeiing en ruigtes in de stad waar anders een stenen plein zou zijn, is de groene stad betrekkelijk gemakkelijk te realiseren, aldus de schrijvers van de handleiding.

Meer informatie vindt u hier.

Bekijk ook

Cookie-instellingen