Met groen en techniek richting een betere toekomst

05-10-2017

Dat was de hoopvolle conclusie van het werkatelier dat Branchevereniging VHG, Vereniging Stadswerk Nederland en VVM organiseerden tijdens de Dag van de Openbare Ruimte. Tijdens het werkatelier werd stilgestaan bij wat groen en techniek voor elkaar kunnen betekenen.

Met slimme technieken kunnen we meer uit groen halen. En kan een groene infrastructuur ontstaan die steden voorbereidt op het veranderende klimaat. De innovatieve technieken zijn er om groen optimale groeikansen te bieden in de beperkte beschikbare ruimte. Als deze meer bekend worden, kunnen eigenaren van gebouwen en grond bewuster en slim investeren in groen en techniek.

 

Vier problemen

“Voor de groene stad van de toekomst moeten we oplossingen zoeken voor vier problemen: waterbeheer, biodiversiteit, opwarming en het binnenklimaat.” Dat zei Aart Veerman, commercieel directeur van Van der Tol. Zijn bedrijf kent het concept Ecostad, dat oplossingen biedt voor milieu-ecologische problemen binnen grootstedelijke omgevingen. Er valt nu niet méér water, maar er zijn wel meer intensieve plensbuien. Dat water moet zoveel mogelijk ter plaatse worden ‘verwerkt’ door infiltreren, hergebruik van regenwater en verdamping. Biodiversiteit kunnen we bevorderen door meer soorten planten door elkaar te gebruiken. En het versteende oppervlak moet worden bestreden door meer groene oases te maken in de stad.

 

Groen van grote waarde

Leendert Koudstaal is beleidsadviseur bij de gemeente Den Haag. Zijn stad kent van oudsher al veel groen. “Den Haag kiest sinds 2008 voor kwaliteit en diversiteit en heeft per wijk een visie ontwikkeld. Daarbij wordt het groene denken al meegenomen in de planontwikkeling”, vertelde hij. “Vierbaans wegen worden versmald en bieden ruimte voor groen, groene speelplaatsen zijn ook geschikt als overloopplaats en de oude industriewijk De Binckhorst wordt geheel vernieuwd en klimaatbestendig gemaakt.” Hij benadrukte zowel de grote financiële als maatschappelijke waarde van groen.

 

Een taak voor iedereen

Jeroen Rijsdijk, adviseur bij Arcadis, schetste een toekomstbeeld waarbij de extremen van nu de nieuwe norm worden. Hij voorspelde dat de klimaatveranderingen in ons land tot 2050 een schade opleveren van zo’n 54 miljard euro, veroorzaakt door wateroverlast en paalrot. Ook kost het veel extra mensenlevens. “De stad moeten we stap voor stap klimaatbestendig maken. Omdat 65 tot 70% van de stad privaat terrein is, is het niet alleen een taak van de overheid. Ook burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn aan zet. Voor een klimaatbestendige stad in 2050 moeten we water op eigen terrein bergen en, vanwege de droogte, kiezen voor andere, meer mediterrane flora en schaduw.”

Bekijk ook

Cookie-instellingen