Smart assetmanagement in Rotterdam

16-10-2017

Fikse buien met in korte tijd veel regen komen steeds vaker voor. Als het rioleringssysteem het water niet snel genoeg kwijt kan, wordt er overgestort op de singels. Een onwenselijke situatie door de effecten voor het milieu, de kwaliteit van de leefomgeving en het imago van de stad.

Rotterdam maakt daarom gebruik van een overstortmonitoringsysteem. Dit maakt het mogelijk om na een overstort, in samenwerking met de waterschappen, snel in actie te komen. En de analyse van data maakt het beheer van de stad slimmer.

Voordelen monitoringsysteem
Het Rotterdamse rioolsysteem kan buien tot 10 millimeter per uur kwijt. Valt er meer neerslag, dan gaan de gemalen op volle kracht aan en wordt water opgevangen in de riolering, de waterpleinen en de ondergrondse waterberging. Als dat niet genoeg is, wordt water afgevoerd naar de Maas. Pas daarna volgt overstort op de singels om ergere overlast (water op straat of in woningen, gezondheidsrisico’s) te voorkomen. Voorheen moesten beheerders op basis van het waterniveau in de bassins van de rioolgemalen inschatten of er was overgestort en waar precies in het singelsysteem. Door de monitoring weten ze nu 100% zeker dát er overgestort wordt en op welke locatie. Het snel treffen van de juiste maatregelen wordt dan een stuk efficiënter. Zo kan overlast voor de stad worden beperkt of voorkomen. Omdat het overstortmonitoringsprogramma het rioolniveau én het singelniveau meet, wordt ook duidelijk via welke overstort het water uit de singel instroomt op het riool (‘vreemd water’).

Risicogestuurde keuze
Rotterdam telt in totaal 350 overstortlocaties. Omdat de monitoring een kostbare aangelegenheid is, worden de monitoringslocaties zorgvuldig geselecteerd. De huidige 21 monitoringslocaties, verdeeld over de stad, zijn strategisch gekozen op basis van klachten van bewoners, signalen van waterschappen, jarenlange ervaring van beheerders en geïdentificeerde risico’s vanuit de methodiek van assetmanagement. Het monitoringsysteem laat zien hoeveel regenwater er is gevallen en hoeveel kubieke meter er exact is overgestort, in relatie tot de duur van de overstort. Gemiddeld zit er twee uur tussen de bui en het moment van overstort. Door de data uit het monitoringsysteem te analyseren, kunnen trends worden ontdekt. Uiteindelijk zouden de data moeten kunnen aantonen dat alle maatregelen om het Rotterdamse rioolsysteem robuust te maken en hemelwater op te vangen en te bergen op de lange termijn leiden tot minder overstortsituaties.

Meer informatie
Jerôme Schepers, beheerder water gemeente Rotterdam, kunt u terecht voor meer informatie over deze vorm van ‘smart’ assetmanagement. Zijn mailadres is . Wilt u, ter inspiratie, vaker Rotterdams assestmanagementnieuws ontvangen? Geef u dan op voor #AssetAlert! via assetmanagement@rotterdam.nl (o.v.v. ‘asset alert’). Hier ziet u wat Stadswerk doet aan Assetmanagement.

Bekijk ook

Cookie-instellingen