Gemeente Dordrecht en Stadswerk tijdens Water in de Openbare Ruimte

31-10-2017

Dordrecht maakt haar klimaatambities waar in pilotprojecten en als deelnemer van de City Deal Klimaatadaptatie. Tijdens ‘Water in de Openbare Ruimte’ op 9 november belijken we samen met Dordrecht we wat nodig is voor ruimtelijke herinrichting en wat dit betekent voor de openbare ruimte.

Het klimaat wordt extremer, wat zich bijvoorbeeld uit in hevigere stortbuien en meer wateroverlast. De beelden van ondergelopen straten zijn niet aan ons voorbij gegaan de afgelopen maanden. Het is daarom van belang om goed voorbereid te zijn.

Ruimtelijke herinrichting
Er ligt bij gemeenten nog een hele opgave in het klimaat adaptief ontwerpen van de buitenruimte. Zeker als je daar het aspect van veiligheid aan toevoegt. Dijken moeten verhoogd worden en uiteraard moet er een goed noodplan klaarliggen voor als het fout gaat. We hebben allemaal nog de explosie van de chemische fabriek in Houston op ons netvlies staan, omdat de elektriciteit uitviel door de hevige overstromingen. Om dit te voorkomen moeten we onze openbare ruimte anders inrichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van vitale infrastructuur en het hoger plaatsen van transformator huisjes. De gemeente Dordrecht verzorgt, namens Stadswerk, een lezing tijdens de beurs ‘Water in de Openbare Ruimte’. Daarin gaat het over wat er voor succesvolle klimaatadaptieve interventies nodig is in de ruimtelijke herinrichting en wat dit betekent voor de openbare ruimte.

Meer informatie en aanmelden
Meer inhoudelijke en praktische informatie en het aanmeldformulier vindt u hier  Bent u op 9 november niet in de gelegenheid naar Houten af te reizen, maar wel geïnteresseerd in de laatste klimaatontwikkelingen en de Klimaatstresstest voor gemeenten? Dan is de werkbijeenkomst in Raalte, op 8 november, wellicht interessant voor u. meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier.

Bekijk ook

Cookie-instellingen