Is groenste regeerakkoord ooit wel zo groen?

09-11-2017

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) denkt van niet. De groene plannen schieten nog tekort om op koers te blijven voor uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. De CO2-uitstoot moet in 2030 49 procent minder zijn dan in 1990.

De maatregelen uit het regeerakkoord zorgen maar voor de helft hiervan.

Het PBL trekt deze conclusie na analyse van de kabinetsplannen. Dat maakt de inhoud van het aangekondigde nationaal klimaat- en energieakkoord van groot belang. Het kabinet zal snel met het bedrijfsleven, vakbonden en milieuorganisaties om tafel moeten om aanvullende maatregelen te treffen.

Geen compleet uitgewerkt pakket
Het PBL rekende het regeerakkoord door op groene ambities. Daarbij merkt het op dat 'een regeerakkoord per definitie geen compleet en concreet uitgewerkt pakket biedt van beleidsmaatregelen'. Het nieuwe coalitieakkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is veel concreter dan dat in 2012 tussen PvdA en VVD. Er staat bijvoorbeeld in dat alle kolencentrales in 2030 dicht moeten en dat het kabinet een kilometerheffing voor vrachtverkeer wil invoeren. Andere plannen zijn niet uitgewerkt, waardoor onduidelijk blijft wat de milieuwinst is. De coalitie wil bijvoorbeeld CO2 besparen door ‘zuinigere banden' en 'biobrandstoffen', maar de uitwerking ontbreekt. De doorrekening leidt tot scepsis, bijvoorbeeld bij Greenpeace, dat het een 'hard contrast' vindt met het nieuws van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties, dat de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer van de aarde met een recordsnelheid stijgt. In 2016 werd het hoogste niveau sinds 800.000 jaar bereikt.

PBL tijdens Stadswerkdebat 29-11
Directeur Hans Mommaas van het PBL is één van de debaters tijdens het grote Stadswerkdebat ‘Onze fysieke leefomgeving verdient alle aandacht’.  Daar zal hij verbaal de degens kruisen met GGD-directeur Hugo Backx, wethouders Paul de Beer (Breda) en Cora Yfke (Haarlem), Stefan Kuks (voorzitter Nationale Adaptatie Strategie) en Karin Sluis (CEO van advies- en ingenieursbureau Wittenveen en Bos). Het debat staat onder leiding van oud-burgemeester van Eindhoven Rob van Gijzel, de deelname is kosteloos en er is nog een aantal plaatsen beschikbaar. Hier leest u er alles over. Direct aanmelden doet u hier

Bekijk ook

Cookie-instellingen