Gemeenten: werk samen aan klimaatadaptatie

30-11-2017

Op 29 november jl. debatteerden 150 professionals die werken in of rondom de openbare ruimte over onze fysieke leefomgeving. Dat deden ze tijdens het grote Stadswerkdebat “Onze fysieke leefomgeving verdient alle aandacht” en onder leiding van Rob van Gijzel, oud-burgemeester van Eindhoven.

Het debat startte met twaalf manifestpunten, waarmee een groep actieve Stadswerkleden vanuit (lokale) overheid, bedrijfsleven en onderwijs aandacht voor de fysieke leefomgeving wilde vragen. Een set doordachte aandachtspunten richting nieuwe collegeprogramma’s 2018.

 

Van twaalf naar vijf manifestpunten
In het debat kregen alle 150 zaaldeelnemers de kans zich actief in het debat te mengen. Zo werden de manifestpunten, met behulp van Buzz Master Michel van de Laak, scherp gesteld en geprioriteerd. Daarnaast riep debater Paul de Beer, wethouder van de gemeente Breda, op de lijst terug te brengen tot drie of maximaal vijf manifestpunten. Een oproep die op veel bijval kon rekenen. Vandaar dat het Manifestmagazine, dat op 12 december a.s. verschijnt, ook maar vijf manifestpunten op de omslag heeft staan. Daarnaast ging het in het debat veel over ‘cultuur’. De Omgevingswet plaveit de weg voor nieuw samenspel tussen overheid, bewoners en ondernemers, waarbij ‘minder regels, meer kansen’ de gewenste uitkomst is. Ook die opbrengst van het debat vindt u op 12 december terug op de omslag.


Onderbouwende artikelen
In het magazine staan artikelen van diverse eminente auteurs die de manifestpunten onderbouwen. Het is onze voorzet aan nieuwe gemeentelijke collegeonderhandelaars; een doordachte set van wensen van vandaag en uitdagingen van morgen die met de meeste urgentie moeten worden geadresseerd. We vragen er aandacht mee voor de fysieke leefomgeving in de collegeprogramma’s na de gemeenteraadsverkiezingen 2018.


De vijf meest urgente punten
Onderstaand presenteren we de door de debatdeelnemers gekozen top-5 manifestpunten.

Werk klimaatadaptief, samen met bewoners en ondernemers
Werk lokaal aan bewustwording, stimuleer en faciliteer bewoners en ondernemers en geef zelf het goede voorbeeld.
Ontwerp maximaal duurzaam en combineer leefbaarheids- en gezondheidsdoelen aan de voorkant
Investeer, voor slim en duurzaam ontwerp, in overleg met verschillende disciplines om kansen te verkennen. Benut meekoppelkansen.
Start – hoe klein ook- met circulair in uw projecten 
De overgang naar circulair denken en werken is onvermijdelijk. Pak uw eerstvolgende project in de fysieke leefomgeving circulair aan.
Stel in het ontwerp fietsers en voetgangers boven automobilisten
Stimuleer gezond bewegen, anticipeer op nieuwe mobiliteitsvraagstukken en zorg voor een goede bereikbaarheid.
Gebruik de vervangingsopgave voor nieuw, integraal en toekomstbestendig ontwerp
In jaren ’70- en ’80-wijken speelt een vervangingsopgave, die kansen biedt voor een circulair, mensgericht en klimaatbestendig herontwerp.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het debat? Of heeft u iets van Stadswerk nodig om de uitkomsten van het debat of manifest van waarde te laten zijn in uw werk? Schroom niet contact met ons op te nemen! Mailt u dan met maarten.loeffen@stadswerk.nl

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen