Klimaatadaptatie ‘leidt’ nog niet

20-04-2018

Stadswerk roept in haar Manifest magazine gemeenten op klimaatadaptief te werken,  samen met bewoners en ondernemers. Dat doen we niet zonder reden, zo laat een klimaatscan van AT Osborne zien: klimaatadaptatie leeft namelijk wel, maar is in de uitvoering nog geen leidend thema.  

Dat is de belangrijkste conclusie uit de klimaatscan. Deze test gemeenten op een zestal aspecten die gezamenlijk de integratie van klimaatadaptatie binnen gemeenten beoordelen. De scan is, na in 2015, nu voor de tweede keer uitgevoerd.

Vooruitgang
Het goede nieuws? Op alle vlakken is vooruitgang te zien. Bestuurders en beleidsmakers tonen een hoge mate van betrokkenheid met het thema, maar weten hun ambities, plannen en visies niet in acties om te zetten. Het blijft zo hangen bij de top van ambtelijke organisaties en raakt de werkvloer onvoldoende. Het wordt vaak niet expliciet benoemd en ondergebracht binnen taken en functiebeschrijvingen. Een gevolg hiervan is dat er op gemeentehuizen niet altijd een gedeelde visie is. Volgens de respondenten leeft het thema slechts onder ‘enkele collega’s’ en is het nauwelijks als expliciet onderwerp opgenomen in functies.

Grote gemeenten: meer urgentie
Over het algemeen lijken grote gemeenten de urgentie van klimaatadaptatie meer te erkennen en tonen ze meer betrokkenheid bij het thema dan kleinere gemeenten. Door toenemende aandacht voor klimaatadaptatie en erkenning van de urgentie van het probleem, geven meer respondenten dan in 2015 aan dat ze een stijging verwachten in het aantal projecten op het thema. Daarnaast krijgt het volgens de respondenten meer aandacht binnen projecten en procedures. Steeds meer gemeenten lijken zich bewust te zijn van de voordelen van het integreren van klimaatadaptatie in projecten. Zo is het steeds vaker een afwegingscriterium bij de planvorming van ruimtelijke inrichting en is het steeds meer geïntegreerd in de organisatieprocessen.

Nog geen leidend thema
Conclusie: klimaatadaptatie leeft meer dan twee jaar geleden, maar is nog geen leidend thema. Te vaak blijft het bij een ambitie en komt het niet tot implementatie. Dat vergt aandacht voor betrokkenheid van ambtenaren. Maatregelen zijn namelijk wél nodig. Burgers krijgen te maken met de gevolgen van klimaatverandering, in overlast- en gezondheidsrisico’s, terwijl ook een enorme economische schadepost niet uitblijft als niet tijdig maatregelen worden genomen. Vandaar de oproep aan gemeenten in ons Manifest magazine: werk klimaatadaptief, samen met bewoners en ondernemers. Het magazine leest u hier.  Wilt u het magazine in print ontvangen, mailt u dan met info@stadswerk.nl

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen