Betrouwbare bruggen houden de stad bereikbaar

13-12-2017

Alle objecten in de buitenruimte dragen bij aan de doelstellingen van de stad. Zo ook de Rotterdamse bruggen. Ongeplande stremming van weg- en scheepvaartverkeer moet zoveel mogelijk worden voorkomen, zodat de stad bereikbaar blijft. De bruggen moeten dus ‘betrouwbaar’ en ‘beschikbaar’ zijn.

Hoe betrouwbaarder een brug, hoe kleiner de kans op ongeplande stremmingen en hoe hoger de beschikbaarheid. Concreet betekent deze Rotterdamse ambitie dat hoofd- en verzamelwegen én vaarwegen voor meer dan 95% beschikbaar moeten zijn voor het wegverkeer of de beroepsvaart.

Meten is weten
Maar hoe meet je dat op een eenduidige en transparante manier? En tot welke keuzes leidt dat in het verder verbeteren van die betrouwbaarheid en beschikbaarheid? Het antwoord op deze vragen begint met een slimme analyse van data. Bruggen moeten opengaan wanneer dat nodig is. Dan zijn ze ‘betrouwbaar’ en houden ze de stad bereikbaar. Hoe betrouwbaarder een brug, hoe kleiner de kans op ongeplande stremmingen en hoe hoger de beschikbaarheid. De brug is niet beschikbaar op het moment dat de brugdraai langer duurt dan gepland. De beschikbaarheid wordt gemeten in ‘voertuigverliesuren’ (VVU): het totaal aantal uren reistijdverlies in vergelijking met ongestoorde afwikkeling. Eén VVU komt overeen met één voertuig dat één uur is vertraagd. In Rotterdam is sprake van een stremming als een brug langer dan 15 minuten (Schiebruggen) of 25 minuten (oeververbindingen) openstaat. Deze tijdsduur is gebaseerd op ervaringsgetallen.

Ene brug is de andere niet
De met deze indicatoren gemeten resultaten zijn positief. De betrouwbaarheid is ruim 99%, het aantal stremmingen 300 op meer dan 42.000 brugopeningen. Toch is het in Rotterdam geen reden voor zelfgenoegzaamheid. Wat goed gaat, kan altijd beter. Daarnaast is er aandacht voor individuele bruggen. Helmer Heijden, beheerder beweegbare bruggen: “De ene brug is de andere niet. Een stremming op de Prinses Irenebrug heeft meer impact dan op de Hogebrug. Bij het inzetten van middelen houden we daar rekening mee.” Bij het inzetten van budgetten om de betrouwbaarheid van de bruggen verder te verbeteren, wordt naar al deze factoren gekeken. Een afweging van risico’s, kosten en prestaties is nodig om te bepalen of de investering noodzakelijk is.

Innovatie
Het uiteindelijke doel is preventief optreden: het voorkomen van stremmingen. Er wordt ingezet op innovatie, bijvoorbeeld via samenwerking met ‘semioticslabs’ waarbij met machines learningalgoritmes worden getraind om het falen van elektromotoren te kunnen voorspellen. En vanaf 2018 stapt Rotterdam over op ‘mobilitysensing’, een nieuw systeem met sensoren waarmee de data over brugopeningen nog betrouwbaarder worden.

Meer informatie?
Lees het hele artikel hier of abonneer uzelf op #assetalert, voor meer inspirerende praktijkvoorbeelden. Meer informatie daarover vindt u op hier.

Bekijk ook

Cookie-instellingen