Rol van de raad binnen de Omgevingswet

13-12-2017

Hoe verandert de Omgevingswet de rol van een raadslid? Mariëtta Buitenhuis deed er onderzoek naar en schreef een handleiding. Zij vergelijkt het toekomstige kader met de mogelijkheden die de gemeenteraad nu heeft om geur en geluid in het bestemmingsplan op te nemen.

Buitenhuis proefde bij raadsleden dat ze geen idee hebben hoe de rol van de raad er onder de Omgevingswet uit komt te zien. Ze wil met haar ‘handleiding;’ wat duidelijkheid scheppen.

Afwijken eenvoudiger
Ze trekt verschillende conclusies in haar onderzoek. Zo kunnen of moeten de regels over geluid en geur die nu in een Activiteitenbesluit staan, voortaan door de gemeenteraad in het omgevingsplan worden opgenomen. Ook moet de gemeenteraad in de toekomst met het begrip ‘bedrijfsmatige activiteit’ leren werken. Daarnaast wordt afwijken anders. De mogelijkheden in het concept Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn nog niet scherp zijn omlijnd, waardoor afwijken relatief eenvoudig is. In ieder geval lijken niet dezelfde waarborgen geregeld als in hogere waarde procedure, de geurverordening, de Interimwet stad- en milieubenadering en de Crisis en herstelwet.

Meer beleidsvrijheid
Buitenhuis meent dat de rol van de gemeenteraad op het gebied van geluid en geur bij het omgevingsplan hoe dan ook verandert. Aan de ene kant biedt de introductie van het begrip ‘fysieke leefomgeving’, dat centraal staat in het omgevingsplan, volgens haar kansen voor de gemeenteraad om daarin niet ruimtelijk relevante regels in te formuleren. De mogelijkheid om regels over duurzaamheid in het omgevingsplan op te nemen, biedt bijvoorbeeld kansen om klimaatverandering tegen te gaan. Aan de andere kant stelt het Rijk over meer geluid- en geurbronnen instructieregels op dan op dit moment het geval is. Voor de geluid- en geurbronnen waarvoor nu al regels gelden verwacht Buitenhuis dat er meer beleidsvrijheid gaat ontstaan voor de gemeenteraden, omdat het Rijk deze regels niet langer dwingend in een wet van bovenaf oplegt, maar via instructieregels in het omgevingsplan laat doorwerken.

Meer informatie?
Geïnteresseerd geraakt in de gehele scriptie? Vraag de masterscriptie op bij Mariëtta Buitenhuis. De scriptie werd op 7 september 2017 bekroond met de eervolle vermelding van het Instituut voor Bouwrecht (IBR).

Bekijk ook

Cookie-instellingen