Verduurzaming woningvoorraad loopt flink achter op schema

19-12-2017

Het SCP bracht in december 2017 haar tweejaarlijkse publicatie de Sociale staat van Nederland uit. Voor de fysieke leefomgeving is vooral het hoofdstuk over wonen interessant. Belangrijke conclusie: we moeten aan de bak met de verduurzaming van de woningvoorraad.

De verrichtingen tot dusverre zijn nog niet vertrouwenwekkend met het oog op afspraken tussen corporaties (koepelorganisatie Aedes), particuliere verhuurders (Vastgoed Belang) en het ministerie van bzk uit 2012 (Convenant energiebesparing huursector). Daarin zijn doelen gesteld voor 2020: gemiddeld het label B voor sociale huurwoningen en minstens een C voor 80% van de particuliere huurwoningen. Goed nieuws is er ook: de afgelopen 25 jaar is de aandacht voor energiemaatregelen aan de woning sterk toegenomen.

Na-isolatie bereikt enige verbetering
In 2015 had meer dan de helft van de woningen een (voorlopig) A-, B-, of C-label. Het sinds 2008 verplichte label geeft de energieprestatie van de woning weer. De energieprestaties zijn het beste in sociale huur- en koopwoningen; particuliere huurwoningen lopen het meest achter. Hoe recenter het bouwjaar van de woning, des te beter de energieprestaties. Vooral woningen ouder dan 1970 blijven achter, hoewel er door na-isolatie nog wel enige verbetering bereikt is.

Het hele rapport inkijken? Dat kan hier.

Bekijk ook

Cookie-instellingen