Krijgt Rotterdam eerste circulaire woonwijk?

15-01-2018

Als het aan vijf samenwerkende consortia ligt wel. In de Rotterdamse wijk Heijplaat komt dan een duurzame, zelfvoorzienende woonbuurt met een kleine 20 woningen: van studio's van 35 m2 tot grote eengezinswoningen. Ze worden gebouwd van losmaakbare elementen van hergebruikte of biobased materialen.

Initiatiefnemer is SUS-ateliers van Hogeschool Rotterdam. Zij ontwikkelt bijzonder duurzame projecten. De Hogeschool was al langere tijd bezig met deze pilot. Wonen krijgt in relatie tot gezonde verstedelijking en circulaire economie een heel andere vorm.

Materialenpaspoort
De woningen zijn demontabel. Dankzij de modulaire bouw zijn ze snel plaatsbaar, aanpasbaar en eenvoudig te herbestemmen aan het eind van de levensduur. Ze hebben bovendien allemaal een materialenpaspoort. Door de synergie tussen de systemen en de woningen wordt straks op slimme, efficiënte en zuinige wijze gebruik gemaakt van warmte, elektriciteit en water. Sensoren en slimme meters verzamelen data. Een smart grid bepaalt vervolgens op basis van data-analyses welke handelingen nodig zijn. De bewoners hebben via een app inzicht in het verbruik en de opwekking per woning en op buurtniveau. Studenten van de Hogeschool Rotterdam testen en onderzoeken de systemen en technologieën.

Effectiever en goedkoper
Het is de bedoeling dat dit een ‘levend’ laboratorium wordt. Bestaande systemen en technologieën worden samengebracht in één collectief informatiesysteem voor de opwekking, opslag en conversie van energie, water en voedsel. Daarnaast zuivert regenwaterfiltering het opgevangen regenwater, zorgt een helofytenfilter ervoor om zonder riool te functioneren en beschikt een gemeenschappelijke tuin met groente en fruit en vernieuwende ICT-toepassingen. De pilot heeft geen commercieel gewin. Maar door de noodzaak te verduurzamen en kennis te ontwikkelen om slimme en duurzame woonwijken te realiseren, is het maatschappelijk belang wel heel groot. De initiatiefnemers willen ermee aantonen dat een collectieve benadering veel effectiever en goedkoper is dan de gangbare aanpak om individuele woningen te verduurzamen.

Bekijk ook

Cookie-instellingen