Smart city: de toekomst of 'data morgana'?

22-01-2018

Op 10 januari jl. was in Pakhuis de Zwijger een verkiezingsspecial met als thema de Smart city. De vraag: wordt technologie echt een dominante factor voor het leven in de stad? Je zou het zeker denken gezien alle ontwikkelingen met sensoren en Big Data. Of vormen die een ‘data morgana’?

Het was een interessante avond die op Salto is terug te zien. De opmars van de datatechnologie in Amsterdam stond centraal. Amsterdam wordt een Smart City die zijn burgers volgt: waar we rijden met de auto, hoeveel afval we genereren, en of we ons netjes gedragen als we uitgaan. Grote techbedrijven eisen ‘slim’ een deel van de mobiliteit en ruimte op. Welke invloed heeft het op de publieke ruimte? Wat doen we met de verzamelde data en van wie zijn deze?

Wethouder voor technologie?
De kansen en bedreigingen van technologie zijn nu een belangrijk thema. Weliswaar niet expliciet in veel partijprogramma’s, maar alle partijen voelen dat de stad aan zet is, bijvoorbeeld bij bedreiging van privacy. SP’er Tiers Bakker ziet het anders: ‘Wat een raar idee dat sensoren en data de problemen van de stad kunnen helpen oplossen. Jullie leven in een ‘data morgana’. Maar de stad kan grenzen stellen! Zoals richting bedrijven die deelfietsen vooral aanbieden om Big Data te kunnen exploiteren. Of door Airbnb te  beknotten in haar activiteiten. Om die vuist te kunnen blijven maken, pleit Alexander Rinnooij Kan (o.a. directeur Big Data Alliance) voor een wethouder voor technologie in een nieuw college.

Stadswerk en de Smart city
Ook Stadswerk heeft dit thema stevig op de radar. Niet voor niets is het één van onze jaarthema’s. Welke kansen kunnen benut worden? Hoe kan er samengewerkt worden? Waar blijven de inwoners in de Smart city? Welke praktische succesverhalen zijn er al te melden? Allemaal vragen die tijdens onze Roadshow Smart cities aan bod komen. De eerste twee edities staan gepland op 21 maart en 9 mei.    

Bekijk ook

Cookie-instellingen