Vitale winkelgebieden creëer of behoud je samen!

22-01-2018

Of het nu in de gemeente Utrechtse Heuvelrug of Leiden is: winkelleegstand is (nagenoeg) overal. In de verschillende aanpakken valt vooral op dat bijna altijd een gezamenlijke inspanning is gevraagd van ondernemers, pandeigenaren, maatschappelijke organisaties, gemeente en inwoners.

In gemeenten waar winkelgebieden er relatief goed voor staan, worden de handen ineen geslagen om dat zo te houden, in gemeenten waar het slechter gaat om winkelgebieden te versterken of revitaliseren. Maar het gaat dus altijd ‘samen’.

Denk-en-doe-mee-sessie
De gemeente Utrechtse Heuvelrug behoort tot de eerste categorie. De winkelgebieden staan er relatief goed voor; er is weinig leegstand. Anders dan in veel andere gemeenten is het komen tot compactere winkelgebieden hier niet aan de orde. De detailhandel is al geconcentreerd in de dorpscentra. Belangrijkste opgaven zijn het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en het verbeteren van bezoekgemak. Eén deel van de voorgestelde verbeterpunten kan direct worden opgepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om betere promotie van de winkelgebieden. Belangrijke wens is om een kwaliteitsimpuls te geven aan de openbare ruimte in de winkelgebieden. Hiermee kan niet direct gestart worden. De uitvoering hiervan zal eerst verder moeten worden voorbereid.

Retailparagrafen
Retailparagrafen moeten in het hele proces helpen. Ze zijn opgesteld samen met ondernemers. In elk dorp is samen met de lokale ondernemersvereniging, een denk-en-doe-mee-sessie georganiseerd voor ondernemers, pandeigenaren, recreatieondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners. Deze startte met een gezamenlijke schouw van het winkelgebied. Een projectgroep met ondernemers heeft het project begeleid. Samen wordt de schouders gezet onder de uitvoering van de geformuleerde plannen.

Minder regelgeving
In de gemeente Leiden zijn winkelgebieden die er minder goed op staan. De komende twee jaar zijn winkelcentra Diamantplein en IJsselkade daarom plekken waar de gemeente samen met de buurt experimenteert met minder regelgeving om te kijken of een ‘regelluwe zone’ ondernemers aantrekt met vernieuwende plannen, leegstand van winkels vermindert en een prettiger winkelgebied oplevert. In de proef werkt de gemeente samen met de ondernemersverenigingen, wijkverenigingen, vastgoedeigenaren en andere relevante partijen in de buurt van het Diamantplein en IJsselkade. Niet de regelgeving, maar de wensen van eigenaren, ondernemers en inwoners staan centraal in het maken van plannen.

Past bij Omgevingswet
Het afgelopen jaar zijn er al veel ideeën voor beide winkelcentra verzameld. Bijvoorbeeld de openbare ruimte mooier en groener aankleden, meer marktkramen toelaten en buurtactiviteiten organiseren. Ondernemers kunnen hier ook experimenteren met nieuwe concepten. Een bakker kan bijvoorbeeld zijn diensten uitbreiden met het serveren van koffie als dat meer klanten kan aantrekken. Doel is dat de winkelcentra weer het hart van de wijk worden. Over twee jaar kijkt de gemeente of de verminderde regels bijgedragen hebben aan het sterker maken van de winkelgebieden. Regelluwe zones passen bij de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet.

Bekijk ook

Cookie-instellingen