Terugblik bijeenkomst ‘van groenafval naar grondstof’

01-02-2018

Donderdagochtend 25 januari organiseerden Vereniging Stadswerk Nederland, BVOR en Branchevereniging VHG een bijeenkomst in Amersfoort over circulaire economie ‘Van groenafval naar grondstof’. Drie gastsprekers kwamen aan het woord, Maarten Loeffen van Stadswerk was dagvoorzitter. Een verslag.

De aanwezigen vormden een mooie mix van gemeenteambtenaren, groenprofessionals, adviseurs en verwerkers/recyclers. Samen werd gezocht naar kansen en mogelijkheden om van groenafval een grondstof te maken.

Begin bij de vraag
Alle sprekers – Annita Westenbroek (Dutch Bio Refinery Cluster), Arjen Brinkmann (Branche Vereniging Organische Reststoffen) en Tjibbe Winkler (Grondstoffencollectief Almere) – maakten duidelijk dat het cruciaal is om bij de vraag te beginnen. Wat heeft een producent of eindgebruiker voor grondstof nodig? De eerste stap als je van groenafval naar een grondstof wilt komen is dus het zoeken naar een afnemer ervan. Zo was de fabrikant van papier al vanaf de start betrokken om van waterplanten uit Almere papier te maken.

Van knelpunt naar kans
Tijdens de introductie konden de aanwezigen hun vragen en knelpunten benoemen. Veel genoemd:  het aanbesteden en de belemmeringen die dit oplevert. Want hoe zorg je ervoor dat uiteindelijk prijs niet toch doorslaggevend is en dat de totale levenscyclus wordt meegenomen? Gemeenten ontkomen niet aan aanbesteden, maar hoe doe je dit dan zo duurzaam mogelijk?  Arjen Brinkmann presenteerde daarom het handboek Duurzaam aanbesteden. Twee tips daaruit: doe aan het begin van het proces een marktverkenning om er achter te komen wat de stand van zaken is in de markt en welke partijen mogelijk passend zijn; en hou vóór gunning een verificatiegesprek om te checken of de beloofde zaken in de aanbesteding ook daadwerkelijk realistisch zijn. Zo voorkom je teleurstellingen achteraf.

Kennis en samenwerking is noodzakelijk
De presentatie van Annita Westenbroek maakte duidelijk dat er veel kennis nodig is om tot een bruikbare grondstof te komen. Er zijn heel veel mogelijke toepassingen, maar om daar te komen, is kennis van de grondstof én de manier waarop je die bruikbaar maakt, essentieel. Samenwerking is hierbij belangrijk, zowel in de branche, in de keten als met andere sectoren. Met deze bijeenkomst zijn we er nog lang niet. Mooi was wel om te merken dat deelnemers vanuit verschillende hoeken een bijdrage willen leveren om van groenafval naar grondstof te komen. Daarbij zoeken ze naar nieuwe businessmodellen en samenwerkingsverbanden.

Nieuwe businessmodellen
Tjibbe Winkler van het Grondstoffen Collectief Almere liet de aanwezigen zien hoe je samen met alle ketenpartners  kunt komen tot een nieuw businessmodel. Lokaal worden ketens gesloten waarbij alle betrokken partijen een ‘fair-share’ verdienen . In Almere worden  zo overlast gevende waterplanten geoogst en met grasvezels en aardappelzetmeel verwerkt tot bio-based beschoeingsmateriaal dat ook weer in Almere wordt toegepast.

Bekijk ook

Cookie-instellingen