Manifest Magazine digitaal succes!

05-02-2018

Stadswerk bracht eind 2017 het Future Green City Manifest magazine uit. Hierin artikelen van eminente auteurs ter ondersteuning van de manifestpunten die het debat ‘Onze fysieke leefomgeving verdient alle aandacht’ opleverde. Het is inmiddels digitaal beschikbaar en al honderden keren gedownload.

En zo krijgt de fysieke leefomgeving ook digitaal de aandacht die het verdient. Zowel de griffiers als de colleges van alle Nederlandse gemeenten ontvingen het magazine eerder al in papieren vorm. Het is onze handreiking aan nieuwe collegeonderhandelaars die na 21 maart aan de slag gaan.

Klimaatadaptieve maatregelen
In het magazine vertelt Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving) hoe de Omgevingswet de overgang naar een nieuw ruimtelijk stelsel markeert. En welke uitdagingen dit gemeenten oplevert.  Het PBL zet uiteen voor welke adaptieve opgaven de klimaatverandering Nederlandse gemeenten stelt, terwijl Hugo Backx (directeur GGD Nederland) betoogt dat de Omgevingswet grote kansen biedt om ruimtelijke maatregelen te nemen die onze gezondheid positief beïnvloeden.

Circulaire initiatieven ondersteunen
Karst Geurs, professor Transport Planning aan de Universiteit Twente, biedt inzicht in de motieven die mensen hebben om zich op een bepaalde wijze te verplaatsen. Deze vormen de basis voor lokaal mobiliteitsbeleid. Hij houdt een pleidooi voor meer experimenten met nieuwe vormen van mobiliteit. Jacqueline Cramer, oud-minister, schrijft in haar artikel ‘Samen werken aan de grondstoffentransitie’ hoe gemeenten circulaire initiatieven binnen bedrijven, wijken en steden kunnen stimuleren. En Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en verbonden aan ontwerpbureau De Zwarte Hond, laat zich in het magazine zien als pleitbezorger van zogeheten groenblauwe aders die volgens hem een passend antwoord bieden op diverse stedelijke vraagstukken.

Lees het magazine!
Het volledige magazine is hier te downloaden.

 

Bekijk ook

Cookie-instellingen