Bijeenkomsten over Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

22-03-2018

De BGT is een landelijk beschikbare uniforme basiskaart. Omdat zowel gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat als waterschappen er gebruik van maken voor het beheren van hun openbare ruimte, kan informatie eenvoudiger worden uitgewisseld. Hoe? Dat leert u tijdens Bijeenkomsten in het hele land!

Allereerst is het gewoon noodzaak dat u over de BGT gaat nadenken; het gaat nu neenmaal om een wettelijke verplichting. Daarnaast past het in de lijn van alle Basisregistraties. Het is goed voor het vakgebied, omdat BGT een hoge nauwkeurigheid eist, waardoor er geen vervuiling van de kaart kan voorkomen. En het bidt mogelijk betere mogelijkheden om te benchmarken in de openbare ruimte.  

Optimale informatie-uitwisseling: meer tijd voor beheer
Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT is volgens Sandra Leijten van VNG realisatie om nog minimaal drie andere redenen interessant. "Door de komst van de BGT kan de informatie-uitwisseling beter worden ingericht, waardoor beheerders meer tijd over houden om daadwerkelijk bezig te zijn met het beheer. Doordat de informatie beter up-to-date kan worden gehouden, kunnen beheerders ook het toenemend aantal vragen van buiten het eigen vakgebied (over de Omgevingswet, 3D-toepassingen, werken met BIM, urban dataplatform en het nationaal wegenbestand etc.) met de spreekwoordelijke druk op de knop beantwoorden. Derde reden is de Smart City ontwikkeling. Deze toepassingen vragen veel digitaal beschikbare informatie. Deze moet hiervoor gestandaardiseerd (IMBOR) en digitaal beschikbaar zijn. In de bijeenkomstenreeks krijgt u vanuit VNG realisatie en gastgemeenten handvatten op de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT te optimaliseren." 

Werkprocessen samenhangend organiseren
Stadswerk biedt deze reeks samen aan met VNG realisatie (voorheen KING) en diverse gastgemeenten. Tussen 18 april en 20 september komen we in Zwolle, Rotterdam, Horst aan de Maas, Ede, Bergen op Zoom. Daar leert u hoe u deze eenvoudige uitwisseling van beheerinformatie tussen organisaties kunt vormgeven, door de informatie-uitwisseling tussen Beheren van de Openbare Ruimte (BOR) en BGT binnen de gemeente te optimaliseren en werkprocessen op een samenhangende wijze te organiseren.

Presentatie VNG realisatie en praktijkvoorbeelden
VNG realisatie heeft een aanpak ontwikkeld om gemeenten hierbij te helpen en zal deze tijdens de bijeenkomsten toelichten. Deze middag zal de VNG haar aanpak toelichten en plaatsen in het perspectief van één geïntegreerde objectenregistratie. De gastgemeente vertelt over hun praktijkervaringen met het realiseren van de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT. Uiteraard is er ook alle gelegenheid om uw vragen en ervaringen te delen met de andere deelnemers.

Bekijk ook

Cookie-instellingen